37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Bilanț a altor venituri din activitatea operaţională

Reflectarea în Bilanț a altor venituri din activitatea operaţională

04.03.2016477 views

Exemplul 6. În anul 201X entitatea a înregistrat venituri aferente activităţii operaţionale rezultate din:
vînzarea unor materiale - 18 990 lei;
constatarea plusurilor de mărfuri la inventariere - 1 200 lei;
calcularea prejudiciului material cauzat entităţii de către persoana vinovată - 7 290 lei;
decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripţie expirat -17 500 lei;
anularea sancţiunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform hotărîrii instanţei judecătoreşti - 3500 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 040 „Alte venituri din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 48 480 lei (18 990 lei + 1 200 lei + 7 290 lei + 17 500 lei + 3 500 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...