37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Bilanț a altor cheltuieli din activitatea operaţională

Reflectarea în Bilanț a altor cheltuieli din activitatea operaţională

04.03.2016569 views

Exemplul 7. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli aferente activităţii operaţionale rezultate din:
vînzarea materialelor - 11 270 lei;
înregistrarea lipsurilor de mărfuri constatate la inventariere - 7 200 lei;
restabilirea datoriilor faţă de furnizori decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie - 5 645 lei;
calcularea penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de livrare a mărfurilor - 450 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 070 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 24 565 lei (11 270 lei +7 200 lei + 5 645 lei + 450 lei). 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...