37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la vînzarea mijlocului fix inclus anterior în capitalul statutar

Referitor la vînzarea mijlocului fix inclus anterior în capitalul statutar

09.04.2010 6.011 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la vînzarea mijlocului fix inclus anterior în capitalul statutar

 

Cît timp trebuie să se numere la bilanţul întreprinderii un mijloc fix procurat ca aport în capitalul statutar al întreprinderii? Care va fi procedura de realizare a acestuia (cu aplicarea sau fără a TVA)?

Conform art.103 (23) din Codul Fiscal, sunt scutite de TVA activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern. Modul de aplicare a acestei facilităţi a fost stabilit în Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.23) al  Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q) al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal aprobat prin HG nr. 102 din 30.01.2007.

Dacă la importul mijlocului fix, aţi beneficiat de facilitatea stabilită în art.103(23) din Codul Fiscal, atunci mijloacele fixe vor fi sub „supraveghere vamală” timp de 3 ani. Adică, dacă în timp de 3 ani veţi utiliza mijlocul fix în alte scopuri (vînzare, înstrăinare) decît cele pentru care a fost importat (includere în capitalul statutar) veţi fi obligaţi să achitaţi drepturile de import (taxa vamală şi TVA) de care aţi fost scutiţi la momentul importului. Determinarea obligaţiei privind taxele vamale şi TVA se va efectua în urma controlului exercitat de către organul vamal, rezultatul căruia se reflectă în Actul constatator privind calculul (recalculul) drepturilor de import/export aprobat prin Ordinul privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator nr. 267-O din 02.10.2009. Pentru detalii, făceţi cunoştinţă cu următoarele articole din Contabilitate şi Audit: CA nr.12 2008 - pag 43, CA nr.11 2009 - pag 56.

 

Dacă nu aţi beneficiat de această facilitate nu sunteţi limitaţi în ce priveşte gestionarea mijlocului fix.

 

În cazul vînzării ulterioare a mijlocului fix, veţi calcula TVA în toate cazurile, independent de faptul că l-aţi procurat cu sau fără TVA.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...