37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la neaplicarea amenzii în cazul în care nu este prejudiciat bugetul

Referitor la neaplicarea amenzii în cazul în care nu este prejudiciat bugetul

19.05.2010 3.612 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la neaplicarea amenzii în cazul în care nu este prejudiciat bugetul

 

Se va aplica amenda la prezentarea dării de seamă privind TVA corectate în cazul cînd în urma corectării se măreşte TVA în cont, adică la prezentarea declaraţiei iniţiale nu a fost prejudiciat bugetul ci dimpotrivă? Se va lua în vedere prevederile art.260 (21) din Codul Fiscal?

 

Art. 260 (21) din Codul Fiscal a fost introdus prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009 şi a intrat în vigoarea de la 1 ianuarie 2010. Din păcate, pînă în prezent, nu au fost date careva explicaţii oficiale aferente tratării prevederilor acestui articol şi aplicării lor în practică. Din acest motiv, pe marginea aplicării acestui articol există păreri contradictorii în practica contabilă.

Noi considerăm că art. 260 (21) trebuie privit ca o completare a art. 260 (2), conform căruia „neprezentarea sau prezentarea dării de seamă fiscale (conform art.92 alin.3, 4, 7 şi 8) care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu amendă de 200 de lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată sau de 100 de lei pentru fiecare informaţie neautentică din darea de seamă fiscală. Se consideră că darea de seamă fiscală conţine informaţie neautentică dacă nu are informaţia solicitată conform legislaţiei fiscale sau dacă informaţia este falsă total sau parţial. Organul fiscal este în drept să anuleze amenda dacă eroarea este corectată în decursul a 30 de zile de la data stabilită pentru a fi prezentată.”

Deci, în art. 260 (21)  merge vorba despre neaplicarea amenzii pentru neprezentarea sau prezentarea dărilor de seamă, conform art.92 alin.3, 4, 7, 8 (declaraţiile IAS şi IAL) cu informaţie neautentică în cazul cînd prin aceasta nu sa prejudiciat bugetul. Din păcate aceste prevederi se limitează doar la prezentarea dărilor de seamă prezentate conform art.92 alin.3, 4, 7 şi 8 (declaraţiile IAS şi IAL) şi nu se răspîndesc asupra celorlalte dări de seamă fiscale.

Astfel, referitor la întrebarea din speţă, la prezentarea dării de seamă TVA (sau a oricărei alte dări de seamă, cu excepţia celor de la art.92, alin.3, 4, 7, 8) corectate, nu se vor lua în considerare prevederile art.260 (21). În acest caz, la corectarea dării de seamă precedente, dacă a trecut termenul stabilit de art.188 (4), întreprinderii i se va aplica amenda stabilită la art.257 (1) din Codul Fiscal, în mărime de 200 lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...