37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar

Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar

14.06.2013855 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la colectarea diferitor plăţi în numerar comunică următoarele.

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul este obligat să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate (APLP), înregistrate în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 1324-XII din 10 martie 1993 privatizării fondului de locuinţe, precum şi Asociaţiile de coproprietari în condominiu a fondului locativ (ACCFL), înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 16 al Legii nr. 913-XIV din 30 martie 2000 condominiului în fondul locativ, sunt instituite cu scopul de gestionare mai efectivă a fondului locativ, adică a administrării, întreţinerii şi exploatării în comun a complexului de bunuri imobiliare.

Atât pct. 25 lit. i) din anexa nr. 5 la Legea nr. 1324-XII din 10 martie 1993, cât şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 913-XIV din 30 martie 2000, stabilesc asociaţiilor atribuţii privind întocmirea dărilor de seamă contabile. Astfel, acestea cad sub incidenţa art. 2 al Legii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 contabilităţii.

Actul normativ de bază care reglementează utilizarea MCC este Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 aprilie 2008, ediţie specială), cu modificările ulterioare.

Aşa, pct. 1 al hotărârii menţionate, obligă contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea MCC.

Totodată, pct. 6 al Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5 la hotărâre), stabileşte că activităţile, în cadrul cărora se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC, sunt enumerate în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control, anexată la Regulament.

Deoarece Lista menţionată nu conţine scutiri referitoare la activităţile de colectare a plăţilor în numerar, asociaţiile proprietarilor de locuinţe vor folosi MCC la recepţionarea plăţilor în numerar.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    FISCU LA NOI SCRIE DOAR CEIA CE VREA SA SCRIE. ASTFEL IN ACESTE „CONCLUZII” ORICE DECONTARE IN NUMERAR TREBUIE PURTATA PRIN MCC. INSA…. CONFORM P.4 LA Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea econtărilor în numerar ” La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunele economice cu consumatorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze MCC.” ASTFEL MCC TREBUIE APLICATA IN SITUATIA: OPERATIUNE ECONOMICA + CONSUMATOR=NUMERAR. DACA MACAR UNA DIN COMPONENTELE DE MAI SUS LIPSESC- ATUNCI MCC SI NU TREBUIE APLICATA. ASTFEL FISCU CIND DA EXPLICATII LA UTILIZARE/ NEUTILIZARE MCC TREBUIE SA TINA CONT NU DE REGULA GENERALA CI DE REGULA SPECIALA CARE ARE PRIORITATE.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...