37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la calcularea uzurii mijloacelor fixe în cazul cînd acestea nu se utilizează

Referitor la calcularea uzurii mijloacelor fixe în cazul cînd acestea nu se utilizează

09.04.2010 9.365 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la calcularea uzurii mijloacelor fixe în cazul cînd acestea nu se utilizează

Dacă întreprinderea nu activează de un an, suntem obligaţi să calculăm uzura mijloacelor fixe în contabilitatea financiară?

SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” nu presupune o posibilă stopare a calculării uzurii în cazul nefolosirii mijloacelor fixe, aceasta se explică prin faptul că mijlocul fix, chiar şi în cazul dacă nu este folosit, oricum se uzează, în primul rînd moral, dar deseori şi fizic, în dependenţă de tipul mijlocului fix. Dar este posibilă o revizuire a metodei de calcul a uzurii şi a duratei de funcţionare utile a acestui mijloc fix pe timpul cît acesta nu se foloseşte în activitate, dacă aceasta îndeplineşte procedura de conservare a lui, astfel încît să îi asigure condiţiile în care el nu va fi supus uzurii fizice.

Din punct de vedere fiscal, conform art.26(2) din Codul Fiscal, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 3000 lei. Reieşind din aceste prevederi, în cazul cînd mijlocul fix nu este folosit în activitatea de întreprinzător, întreprinderea este obligată să îl reflecte în borderoul de calcul a uzurii în scopuri fiscale ca mijloc fix ieşit prin conservare şi să diminueze baza valorică a categoriei de proprietate cu baza valorică a mijlocului fix ieşit. Aceasta se determină ca raportul dintre  valoarea lui de bilanţ şi valoarea de bilanţ a tuturor mijloacelor fixe ce formează categoria anumită de proprietate înmulţit la baza valorică a categoriei la începutul anului de gestiune.

Ulterior, mijlocul fix va fi trecut la intrări din conservare, în momentul punerii lui din nou în exploatare, la valoarea cu care a ieşit.

În cazul cînd întreprinderea nu va respecta procedurile respective şi va calcula în scopuri fiscale uzura mijlocului fix, iar în urma controlului organele fiscale vor determina că acest mijloc nu a fost folosit, cheltuielile privind uzura nu vor fi acceptate în scopuri fiscale şi întreprinderea va fi amendată pentru diminuarea venitului impozabil, conform art.261(4) din Codul Fiscal.

 

 

Comentarii

  1. valentina spune:

    Am eu dreptul sa calculez totalmente uzura fondului fix in scopuri financiare dupa 3 ani , daca termenul de exploatare e de 7 ori 10 ani?

  2. Vasile spune:

    Buna ziua,
    Am o intrebare referitor la utilizarea partiala a mijloacelor fixe. Daca de exemplu detinem o cladire cu 2 etaje din care doar primul etaj este folosit in activitatea intreprinderii, al doilea etaj nefiind utilizat. Cum se va proceda pentru calcularea uzurii in scopuri fiscale? Multumesc anticipat

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...