37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la calcularea salariului mediu

Referitor la calcularea salariului mediu

19.05.2010 14.561 views

(1 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Referitor la calcularea salariului mediu

 

Cum se va calcula salariul mediu în situaţiile cînd în cele 3 luni precedente în baza cărora se calculează salariul mediu pe o zi calendaristică, angajatul a fost în concediu neplătit, a avut concediu de odihnă, a lucrat incomplet din punct de vedere a orelor (programul de lucru în zile l-a lucrat complet)?

 

Prevederile referitor la calcularea salariului mediu se conţin în Hotărîrea privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426  din  26.04.2004 (http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=254&id=1330).

Atrageţi deosebită atenţie la punctele 5, 10, 11.

 

Astfel, dacă în una din cele 3 luni care intră în calcul salariatul a fost în concediu de odihnă sau în concediu fără plată, această lună nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună. Din zilele efectiv lucrate se vor scădea zilele în care salariatul a fost în concediu de odihnă sau în concediu fără plată.Zilele lucrătoare conform graficului şi zilele calendaristice vor rămîne neschimbate.

 

Dacă în decursul a 3 luni premergătoare lucrătorii nu au avut nici un cîştig (au fost în concediu fără plată), salariul mediu se determină din cîştigul pe ultimele 3 luni din cele 12 luni premergătoare evenimentului de plată, în care ei au avut zile efectiv lucrate şi au avut cîştig.

 

Pentru salariaţii unităţilor care pe parcursul anului, au funcţionat în regimul zilei sau săptămînii de muncă incomplete cu o durată diferită, în baza de calcul a salariului mediu se includ ultimele 12 luni calendaristice (în loc de 3).

 

Extras din HG nr.426 din 26.04.2004:

 

5. Pentru calcularea salariului mediu se stabilesc următoarele perioade de decontare:

pentru lucrătorii din unităţile agricole şi pentru lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei (lucrătorii la domiciliu), recepţionerii de producţie agricolă, de materii prime secundare şi de alt gen încadraţi în state, vînzătorii comerţului ambulant, agenţii întreprinderilor foto, alte categorii similare de lucrători), pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sînt retribuiţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor, precum şi pentru salariaţii unităţilor, inclusiv pentru personalul medical şi farmaceutic, care pe parcursul anului, au funcţionat în regimul zilei sau săptămînii de muncă incomplete cu o durată diferită - ultimele 12 luni calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate. În lipsa datelor operative pentru ultima lună, la determinarea sumei plăţilor salariaţilor în acord se va lua în calcul salariul mediu pe 12 luni premergătoare evenimentului, fără ultima lună, care se înlocuieşte cu luna nemijlocit premergătoare perioadei de 12 luni;

pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite - durata sezonului (pînă la 6 luni);

pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un termen de pînă la 2 luni - termenul contractului;

în celelalte cazuri, la determinarea salariului mediu, se iau în calcul 3 luni calendaristice de lucru premergătoare evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Pentru salariaţii care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de 3 luni perioada de decontare se stabileşte reieşind din timpul efectiv lucrat.

 

10. În cazul aplicării perioadei de decontare de 3 luni, salariul mediu se calculează:

1) pe o zi lucrătoare - prin împărţirea salariului pe 3 luni, în care se includ toate formele de cîştig şi compensaţii, specificate la pct.3 al prezentului Mod de calculare, precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare);

2) pe o zi calendaristică - prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare, calculat conform subpunctului 1) al prezentului punct, cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii;

3) pe oră - prin împărţirea salariului pe 3 luni, specificat la subpunctul 1) al prezentului punct, la numărul de ore efectiv lucrate în perioada respectivă (inclusiv cele lucrate supraprogram).

La calcularea salariului mediu în modul prevăzut la subpunctele 1), 2) şi 3) din prezentul punct nu se iau în calcul zilele (orele) în care angajatul nu a lucrat la întreprindere, cu excepţia absenţelor imputabile angajatului, precum şi sumele băneşti plătite pentru aceste zile (ore).

Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut cîştig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună.

 

11. În cazurile în care salariatul a lucrat la întreprindere mai puţin de 3 luni şi pentru salariaţii care au încheiat contract individual de muncă pe un termen de pînă la 2 luni, salariul mediu pe zi (pe oră) se calculează reieşind din salariul primit pentru timpul de lucru efectiv lucrat la întreprindere, conform prevederilor subpunctelor 1), 2) şi 3) din punctul 10 al prezentului Mod de calculare.

Pentru lucrătorii care, în perioada de decontare de 3 luni, nu au avut nici un cîştig, salariul mediu se determină din cîştigul pe ultimele 3 luni din cele 12 luni premergătoare evenimentului de plată, în care ei au avut zile efectiv lucrate şi au avut cîştig.

În cazul reducerii salariului lucrătorului (din motive neimputabile acestuia), după ce, la iniţiativa patronului, i s-a înmînat, în modul stabilit de lege, avizul de punere în disponibilitate, salariul mediu pentru determinarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu se calculează reieşind din cîştigul lui pe ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii în care i s-a remis avizul respectiv.

Daca lucrătorul nu a primit, din motive întemeiate, salariu la întreprindere, în baza căruia, conform prezentului Mod de calculare, se determină salariul mediu sau dacă salariatul a fost angajat în serviciu în luna în care, conform prevederilor Codului muncii, este necesar de a i se menţine salariul mediu, salariul se calculează în baza salariului de funcţie lunar al lucrătorului sau din salariul tarifar pe oră (pe zi), ţinîndu-se cont de durata stabilită a zilei de muncă şi (sau) a săptămînii de lucru.

Comentarii

 1. alina spune:

  ar fi si mai excelenta sa redati in baza unui exemplu

 2. silvia / 23.06.10 spune:

  ar fi bine de redactat in baza unui exemplu

 3. Anatol spune:

  Ce suma se va retine dintr-un salariu de 6500 lei , inclusiv cota angajatorului?merci anticipat.

 4. Artur spune:

  Daca aveti in vedere ca cotele angajatorului el le va retine tot din aceasta suma – atunci vreo 2858 lei se va retine.
  Dar de obicei cotele angajatorului nu se retin din salariu ci se calculeaza din contul acestuia.

 5. lucia spune:

  ar fi maai bine sa redati printrun exemplu

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...