37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la aplicarea TVA la mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică

Referitor la aplicarea TVA la mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică

17.03.2010 658 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la aplicarea TVA la mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică

Întreprinderea are încheiat contract cu o instituţie bugetară pentru construcţia unei case de bătrîni. Care este procedura în privinţa TVA? Sunt careva scutiri, deoarece acest proiect este finanţat de fondul monetar internaţional?

 

Conform art.104 (c) din Codul Fiscal, se aplică TVA la cota zero la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

– proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

– proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.

Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a cotei zero de T.V.A. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective se stabilesc de Guvern.

Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accizelor, taxelor vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 06.12.2007 (http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=293&id=2011).

Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27.03.2003. (http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=293&id=2168)

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...