37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Referitor la aplicarea TVA în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea de bilanţ

Referitor la aplicarea TVA în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea de bilanţ

06.08.2010 9.857 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la aplicarea TVA în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea de bilanţ

 

Un mijloc fix în evidenţa contabilă a întreprinderii are valoarea de intrare 500 mii lei, uzura acumulată - 270 mii lei, preţul contractat de comercializare fiind de 105 mii lei, inclusiv TVA. Cum se va ajusta TVA de la această livrare?

Conform art.97(5) din Codul Fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

Valoarea de bilanţ a mijlocului fix în situaţia descrisă mai sus este egală cu 230 mii lei (500 - 270). Iar valoarea de vînzare, fără TVA constituie 87,5 mii lei (105/6*5).

Astfel, agentul economic este obligat să calculeze TVA la livrare de la suma valorii de bilanţ a mijlocului fix, acesta fiind mai mare decît valoarea de vînzare. Conform Ordinului nr.32 din 11.03.2002, factura fiscală se va emite la suma efectivă a livrării – 87,5 mii lei, TVA – 17,5 mii lei. Factura fiscală se va reflecta în Registrul vînzărilor pentru luna în care aceasta a fost emisă, concomitent făcîndu-se încă o înregistrare pentru calcularea TVA de la diferenţa dintre valoarea de bilanţ a mijlocului fix şi valoarea de vînzare a acestuia, respectiv indicîndu-se în coloanele „Suma fără TVA” – 142,5 mii lei, şi în coloana „TVA” – 28,5 mii lei. Ulterior aceste sume se reflectă, cumulativ cu toate celelalte livrări în rîndurile 1 şi 2 din Declaraţia TVA.

Pentru evitarea calculării TVA de la diferenţa dintre valoarea de bilanţ şi valoarea de vînzare a mijloacelor fixe vîndute, valoarea de piaţă a cărora s-a diminuat mai rapid decît s-a presupus iniţial la punerea acestuia în exploatare, şi respectiv optimizarea impozitelor, agenţii economici le-ar putea reevalua şi reflecta în evidenţa financiară la valoarea nouă reevaluată. Această valoare se determină prin expertiza estimativă efectuată de către specialişti (estimatori) calificaţi. SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” permite reflectarea mijloacelor fixe în evidenţa financiară la valoarea reevaluată, cu condiţia că agentul economic a ales şi a indicat în politica sa contabilă metoda alternativ admisibilă de evaluare a mijloacelor fixe. Modalitatea de reevaluare a mijloacelor fixe este descrisă în prezentul standard.

 

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    ultimul abzat/ alineat are, desigur, dreptul de a trai, insa, recomandarea ar fi, de efectuat aceasta procedura in perioada financiara de pina la vinzarea MF, in caz contrar fiscu va contesta 100% reevaluarea, care de fapt a avut ca scop nu respectarea snc 16, ci diminuarea obligatiilor fata de bugetul de stat. spor

  2. alina spune:

    100% deacord ghenadie

  3. alina spune:

    sunt cazuri reale de asa tip si nu destul ca ai de pierdut dar si mai da si TVA 28500 la stat. absurd total

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...