37.9k
Home  »  SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”   »   Recunoașterea și contabilizarea veniturilor și cheltuielilor în cadrul operațiunilor de intermediere între părți afiliate

Recunoașterea și contabilizarea veniturilor și cheltuielilor în cadrul operațiunilor de intermediere între părți afiliate

10.03.2016302 views

Exemplul 9. Entităţile „A" şi „B" sînt părţi afiliate.La 15.10.201X entitatea „A", conform contractului de comision, a primit de la entitatea „B" mărfuri în valoare de 100 000 lei, comisionul constituind 10 000 lei. Mărfurile au fost vîndute terţilor la data de 22.10.201X, iar achitarea finală cu comisionarul a avut loc la 05.11.201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea „A" contabilizează:
în octombrie 201X:
- costul mărfurilor primite de la entitatea „B" pentru vînzare ulterioară în sumă de 100 000 lei - ca înregistrare în contul extrabilanţier (majorare a valorii stocurilor primite);
- numerarul încasat din vînzarea mărfurilor terţilor în sumă de 100 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor faţă de părţile afiliate (entitatea „B");
- comisionul calculat în baza contractului de comision în sumă de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul mărfurilor vîndute terţilor în sumă de 100 000 lei - ca decontare din contul extrabilanţier (diminuare a valorii stocurilor vîndute);
în noiembrie 201X:
- achitarea datoriei faţă de entitatea „B" pentru mărfurile vîndute în sumă de 100 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului;
- comisionul încasat de la comitent în sumă de 10 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...