37.9k
Home  »  SNC „CHELTUIELI”   »   Recunoașterea cheltuielilor conform principiului prudenţei

Recunoașterea cheltuielilor conform principiului prudenţei

09.03.2016115 views

Exemplul 4. În urma inventarierii activelor entităţii, efectuată în luna decembrie 201X, au fost depistate lipsuri de mărfuri cu valoarea contabilă de 12 500 lei şi creanţe compromise în sumă de 46 500 lei, care au fost decontate în baza deciziei conducerii entităţii. Conform politicilor contabile, creanţele compromise se decontează la cheltuielile curente fără constituirea prealabilă a corecţiilor (provizioanelor).

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea contabilizează:
- valoarea contabilă a mărfurilor constatate lipsă în sumă de 12 500 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- creanţele compromise decontate în sumă de 46 500 lei - ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente.

Exemplul 5. În luna mai 201X, în secţia de producţie a entităţii au avut loc staţionări neprevăzute de procesul tehnologic. Suma cheltuielilor cu personalul activităţii de bază pentru perioada staţionării a constituit 16 200 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna mai 201X, entitatea recunoaşte pierderile din staţionări drept cheltuieli (pentru a nu subevalua cheltuielile şi, în acelaşi timp, pentru a nu supraevalua costul produselor fabricate) şi le înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente în sumă de 16 200 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...