37.9k
Home  »  SNC „CHELTUIELI”   »   Recunoașterea cheltuielilor conform principiului contabilităţii de angajamente indiferent de momentul plăţii

Recunoașterea cheltuielilor conform principiului contabilităţii de angajamente indiferent de momentul plăţii

09.03.2016143 views

Exemplul 2. În luna decembrie 201X, o entitate a beneficiat de servicii de consultanţă în valoare de 5 430 lei, care au fost achitate în luna ianuarie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea recunoaşte costul serviciilor de consultanţă în sumă de 5 430 lei ca cheltuieli şi le înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Exemplul 3. În luna noiembrie 201X, o entitate a achitat ratele de leasing, în baza unui contract de leasing operaţional, aferente automobilului cu destinaţie administrativă pentru 3 luni (decembrie 201X - februarie 201X+1) în sumă totală de 24 000 lei. Locatorul a prezentat documentele primare pentru ratele de leasing în sumă de 8 000 lei pentru fiecare lună.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X: 
- achitarea ratelor de leasing în avans în sumă de 24 000 lei - ca majorare a creanţelor şi diminuare a numerarului;
în lunile decembrie 201X - februarie 201X+1:
- recunoaşterea ratelor de leasing drept cheltuieli în sumă de 24 000 lei (8 000 lei x 3 luni) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- trecerea în cont a avansului acordat în sumă de 24 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...