37.9k
Home  »  SNC „CHELTUIELI”   »   Recunoașterea ca cheltuieli anticipate a cheltuielilor de asigurare care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile

Recunoașterea ca cheltuieli anticipate a cheltuielilor de asigurare care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile

09.03.2016140 views

Exemplul 1. La 10 noiembrie 201X, o entitate a asigurat un automobil, conform contractului de asigurare CASCO, pe o perioadă de 12 luni, în sumă de 15 600 lei. Conform politicilor contabile, aceste cheltuieli sînt semnificative şi se repartizează uniform pînă la expirarea termenului contractului de asigurare (10 noiembrie 201X+1).

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- costul poliţei de asigurare în sumă de 15 600 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor anticipate şi datoriilor curente;
în noiembrie - decembrie 201X:
- decontarea cheltuielilor anticipate aferente anului 201X în sumă de 2 600 lei [(15 600 lei : 12 luni) x 2 luni] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...