37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rata de bază, redusă de BNM pentru a patra oară în acest an

Rata de bază, redusă de BNM pentru a patra oară în acest an

27.05.2016556 views Agora.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

BNM decide să reducă din nou rata de bază. Pe fundalul menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești la un nivel destul de ridicat.

Comitetul executiv al Băncii Naţionale, în cadrul şedinţei din 26 mai 2016, a adoptat prin vot unanim hotărârea de a diminua rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2 %, de la 15 până la 13%.

De asemeni, diminuează ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 %, de la 18.0 până la 16.0 la sută anual, precum și la depozitele overnight cu 2.0 %, de la 12.0 până la 10.0 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul, rămâne invariabilă.

Amintim că, la începutul anului rata de bază era la nivelul de 19,5%, care a fost redus treptat până la 13%, prin ultima decizie a Comitetului  executiv al Băncii Naţionale.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna aprilie 2016 a înregistrat nivelul de 8.3 la sută care este cu 1.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea respectivă s-a produs preponderent datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază.

Decelerarea ratei anuale a inflației în luna aprilie este în concordanță cu ultima prognoză a BNM și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015.

În luna aprilie 2016, rata anuală a inflației de bază s-a situat cu 0.5 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 9.7 la sută.

Dinamica nefavorabilă a indicatorilor macroeconomici în trimestrul I 2016 semnalează continuarea contractării activității economice în perioada de referinţă și relevă persistența presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii agregate. În trimestrul I 2016, exporturile au scăzut față de perioada similară a anului 2015 cu 14.5 la sută, iar importurile cu 8.9 la sută. În același timp, evoluții ușor pozitive se atestă în agricultură și industrie. Astfel, producția agricolă a înregistrat o sporire de 4.0 la sută, iar producția industrială s-a majorat în termeni reali cu 1.1 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada ianuarie-martie 2016, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 1.8 la sută, fiind cu 4.4 puncte procentuale superior celui din trimestrul IV 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-aprilie cu 6.5 la sută și în luna aprilie 2016 cu 3.2 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna aprilie 2016 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a micșorat cu 22.5 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 18.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Soldurile totale ale creditelor și cele ale depozitelor la sfârșitul lunii aprilie s-au diminuat cu 10.1 la sută și, respectiv, cu 2.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.15 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna martie 2016, constituind 15.67 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.84 puncte procentuale până la nivelul de 13.86 la sută în luna aprilie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sunt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației.

Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea sporită a prețurilor internaționale la materiile prime alături de incertitudini asociate cotațiilor petroliere. Totodată, principalele riscuri de proveniență internă sunt asociate amânării aprobării bugetului de stat și politicii fiscale pentru anul 2016. Astfel, analizând balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Evaluând perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 26 mai 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobânzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 până la 13.0 la sută anual.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...