37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Raportul privind fezabilitatea soluțiilor de ghișeu unic pentru principalele acte permisive a fost prezentat la Ministerul Economiei

Raportul privind fezabilitatea soluțiilor de ghișeu unic pentru principalele acte permisive a fost prezentat la Ministerul Economiei

15.01.2016310 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Soluțiile de ghișeu unic pentru obținerea actelor permisive, cele mai bune practici internaționale în acest domeniu și care ar fi instituțiile de stat cu rol de „ghișeu unic" au fost, la 13 ianuarie curent, analizate de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în contextul prezentării raportului "Evaluarea fezabilității stabilirii unui organ de stat în calitate de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive". Ședința a fost condusă de viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu.

Raportul prezintă o analiză a fezabilității introducerii soluțiilor de ghișeu unic pentru principalele acte permisive, eliberate la nivel central și local și stabilește actele permisive prioritare în scopul includerii acestora în ghișeul unic și elaborarea proiectelor de legi necesare.

Potrivit documentului, implementarea soluțiilor de ghișeu unic va reduce costurile administrative cu până la 46%, ceea ce reprezintă până la 62 de milioane lei anual. În același timp, actele permisive generează anumite costuri indirecte, cum ar fi timpul de așteptare pentru obținerea de acte permisive, ceea ce se exprimă în aproximativ 1,4 milioane de zile pe an pentru actele permisive analizate. Reformele propuse ar putea reduce acest număr cu 400 mii de zile anual.

Pentru a standardiza procesele de eliberare a actelor permisive și asigura implementarea  unui ghișeu unic pentru actele permisive, va fi creat un sistem informatic unic pentru eliberarea și gestionarea documentelor de autorizare. La prima etapă, sistemul ar acoperi procesul de eliberare a documentelor de autorizare prevăzute în acest studiu - 29 de acte permisive emise de autoritățile publice centrale și 7 acte permisive emise de autoritățile publice locale. Sistemul va permite extinderea graduală a sistemului asupra altor acte permisive, pe măsură ce și alte autorități vor confirma angajamentul lor de a deveni o parte a sistemului Ghișeul Unic. Astfel, sistemul poate deveni o platformă pentru crearea Ghișeului Unic pentru eliberarea tuturor actelor permisive.

Pentru a minimiza costurile și timpul de implementare a Sistemului informatic de gestionare și eliberare a actelor permisive, soluția IT va fi dezvoltată pe Platforma Guvernamentală de Registre și Acte Permisive (PGRAP) oferită de Centrul de Guvernare Electronică. Sistemul de emitere a documentelor de autorizare va fi numit "Sistemul informatic  de  gestionare și eliberare a actelor permisive" (SIA GEP).

Sistemul va fi constituit din două componente: componenta "front office", care va servi drept interfață între solicitanți și va fi accesată prin Portalul guvernamental al serviciilor publice și  Terminale publice instalate în zonele din oraș cu trafic intens de persoane și disponibile tuturor solicitanților de acte permisive.

Autoritatea publică implicată în implementarea și funcționarea SIA GEP va fiCancelaria de Stat, care va crea un departament separat responsabil pentru implementarea și monitorizarea funcționalității soluției Ghișeul unic. Operatorul tehnologic al SIA GEP va fi Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicații speciale". Coordonator de implementare, Centru de Guvernare Electronică, va asigura integrarea soluției TI Ghișeul unic în Portalul Guvernamental al serviciilor publice, iar serviciile fizice de tip "front office" vor fi prestate de Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei". Administrațiile publice locale și autoritățile publice implicate în eliberarea actelor permisive, de asemenea, vor oferi servicii de tip "front office", oferind solicitanților sprijin la completarea cererilor, utilizând Portalul guvernamental al serviciilor publice și vor recepționa cererile pentru acele acte permisive de emiterea cărora sunt responsabile.

La ședință au participat reprezentanți ai societății civile și comunității de afaceri, ai Băncii Mondiale, Proiectului USAID/BRITE, ai Camerei de Comerț și Industrie, AmCham ș.a.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...