37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

22.08.2016718 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru" şi a practicii de achitare a salariilor „în plic", avînd ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.

Urmare a conlucrării echipelor multidisciplinare, în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaţilor prevenirea şi contracararea muncii la negru a fost realizat:

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada 01.01-30.06.2016 a supus verificărilor 342 contribuabili, prin ieşiri la faţa locului şi/sau prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale, cu obținerea următoarelor rezultate: au fost întocmite 119 acte de control, cu emiterea a 90 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor salariale, impozitelor și defalcărilor aferente lor.

Ca rezultat au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 1 837 161 lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 722 314 lei, din suma totală au fost achitate 672 872  lei.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, în baza deciziilor adoptate au fost calculate:

  • impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 120 mii lei, inclusiv calculat prin metode şi din surse indirecte 51 mii lei;
  • contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 860 mii lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 366 mii lei;
  • penalităţi, sancţiuni şi alte impozite în sumă de 489 mii lei.

În cadrul controalelor respective au fost identificate 57 persoane care practică munca „la negru" şi beneficiază de salarii „în plic" suma estimată a lor fiind de 1 382 mii lei.

  • au fost întocmite 2 761 procese-verbale contravenţionale pentru desfășurarea activității ilicite, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 2 700,5 mii lei; au fost întocmite 57 procese-verbale contravenţionale cu consemnarea încălcărilor şi abaterilor de la prevederile actelor legislative şi normative, cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale în sumă de 44 mii lei.
  • au fost aduşi în cadrul legal 1 490 de contribuabili prin eliberarea a 1 130 patente de întreprinzător, prin angajarea a 348 persoane în calitate de salariaţi, prin înregistrarea a 2 întreprinderi individuale, 5 societăţi cu răspundere limitată şi 5 gospodării ţărăneşti.

Tabelul nr. 1 - sumele calculate în rezultatul controalelor, cu referire la încălcările prevederilor legislației în vigoare ce vizează raporturile de muncă I semestru a. 2016 comparativ I semestru a. 2015

Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, pentru informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii, de către SFS au fost realizate acţiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

  • 188 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.);
  • 38 seminare pentru informarea tineretului studios referitor la pericolul antrenării în escrocheriile fiscale şi despre legislaţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă (cu prezența a 2 365 tineri din 90 instituţii de învățământ preuniversitar).
  • 89 publicaţii în presă şi emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica dezavantajelor achitării salariilor „în plic" şi practicării muncii „la negru".

Inspectoratul de Stat a Muncii în perioada menționată, ca rezultat a acțiunilor întreprinse și vizitelor de control la 32 unităţi şi 12 angajatori-persoane fizice:
- a depistat 91 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 26 femei şi 10 minori;
- a întocmit 42 procese -verbale cu privire la  contravenţie;
- a repus în drepturi 13 persoane, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii;
- a întreprins vizite de lucru în comun cu reprezentanţii subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor fiind efectuate 36 vizite de control, cu examinarea a 5 petiţii;
- a efectuat 1 control de comun cu reprezentanţii SFS.

Este de menţionat că scăderea indicatorilor se datorează în mare parte punerii în aplicare, începînd cu 01.04.2016, a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr. 18 din 04.03.2016, care s-a prelungit prin Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 pentru o perioadă de trei luni.

Pentru perioada acţiunii Moratoriului asupra controlului de stat privind activitatea de întreprinzător în care este restricţionată efectuarea controalelor comune la întreprinderi organele semnatare ale Regulamentului vor efectua o analiză amplă a situaţiei cu înaintarea propunerilor şi măsurilor ce pot contribui la soluţionarea problemelor vis-a vis de munca nedeclarată în economia informală.

Părțile participante vor întreprinde acţiuni ce vor contribui la combaterea muncii „la negru" prin popularizarea legislaţiei în domeniu, propaganda în favoarea muncii în formă legală, conştientizarea părţilor asupra dezavantajelor acestui tip de „raport de muncă".

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...