37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru anul 2015

Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru anul 2015

08.02.2016668 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de contracarare a fenomenului „muncii la negru" şi a practicii de achitare a salariilor „în plic", având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, aprobat prin ordinul comun IFPS nr.393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins, în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, un şir de acţiuni conform competenţelor.

Ca urmare a conlucrării echipelor multidisciplinare în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaţilor şi contracararea muncii la negru la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au fost efectuate controale fiscale la faţa locului de comun cu angajaţii Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Astfel, pe parcursul anului 2015, 3 424 de contribuabili au fost supuşi verificărilor cu ieşire la faţa locului şi/sau prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale. În urma controalelor efectuate de către SFS au fost întocmite 1 587 acte de control şi 17 594 procese-verbale contravenţionale pentru activitate ilicită şi 2 424 procese-verbale contravenţionale întocmite conform competenţelor în care au fost consemnate încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative.

În baza a 17 594 procese-verbale contravenţionale întocmite pentru practicarea activităților ilicite au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 16 960,9 mii lei, 7 893,47 mii lei achitate în perioada de gestiune.

Ca rezultat al monitorizării contribuabililor supuşi verificărilor au fost aduşi în cadrul legal 4 267; inclusiv  prin eliberarea a 3 496 patente de întreprinzător,  prin angajare în calitate de salariaţi 391 persoane, au fost înregistrate; 114  întreprinderi individuale (ÎI), 116 societăţi cu răspundere limitată (SRL) şi 150 gospodării ţărăneşti (GŢ).

În baza a 1587 acte de control, au fost emise 845 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, fiind calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de   11 921,9 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 5 955,06 mii lei, din ele achitate în perioada de gestiune 6 516,2 mii lei.

Tot în această perioadă, de către echipele multidisciplinare au fost identificate persoane care practică „munca la negru" şi depistate persoane beneficiari de salarii „în plic", numărul cărora constituie 2 296. Suma salariilor „în plic" estimată, care nu este înregistrată conform legii şi din care nu au fost calculate contribuţiile asigurărilor sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit, constituie 12 714,16 mii lei.

Astfel, ca rezultat al activităţii SFS în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului „muncii la negru", sumele suplimentar calculate în baza deciziilor adoptate sunt constituite din:

  • impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 750,07 mii lei, inclusiv calculat prin metode şi surse indirecte 444,94 mii lei, achitat 503,79 mii lei;
  • contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4 968,7 mii lei, inclusiv achitate 3 048,33 mii lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 1 030,6 mii lei, inclusiv achitate 675,59 mii lei;
  • penalităţi, sancţiuni şi altele în sumă de 5 172,53 mii lei.

În cadrul acţiunilor demarate au fost întreprinse controale în comun cu reprezentanţii subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor şi ai Inspectoratului de Stat al Muncii, fiind efectuate 69 controale privind respectarea legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, examinate 22 petiţii, 7 sesizări şi cercetate 4 accidente de muncă.

Reprezentanții ISM în colaborare cu reprezentanţii SFS au efectuat 110 controale, fiind depistate 92 persoane care prestau activitate nedeclarată.

În perioada 2015 în urma acţiunilor comune de verificare a contribuabililor care desfăşoară activitate în domeniul prestări servicii de transportare a călătorilor în regim taxi pe întreg teritoriul ţării de către reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei şi ai Inspectoratului Fiscal de Stat au fost supuşi verificării 538 de unităţi de transport.

Astfel, de către colaboratorii IGP au fost întocmite şi remise pentru luarea deciziilor conform competenţei SFS 2 916 procese-verbale cu privire la contravenţii; de către colaboratorii IFS mun. Chișinău au fost întocmite 301 procese-verbale contravenţionale, au fost ridicate 2 obiecte care au servit la săvârșirea contravenţiei şi transmise pentru examinare după competenţă instanţelor de judecată, iar de către colaboratorii IFS mun. Bălţi au fost întocmite 47 procese-verbale contravenţionale.

Totodată, că rezultat al acţiunilor de control întreprinse de către reprezentanţii SFS şi IGP în domeniul prestări servicii de reparaţie auto (vopsire, testare, reglare, instalare şi întreţinere au fost supuşi verificărilor circa 100 de contribuabili şi au fost constatate încălcări şi întocmite: pe mun. Bălţi 55 procese - verbale contravenţionale,  iar pe mun. Chişinău întocmite 2 acte de control şi 16 procese-verbale contravenţionale.

În același timp, au fost demarate acţiuni în domeniul prestări serviciilor de transportare de pasageri şi mărfuri pe rute internaţionale în comun cu reprezentanţii  Serviciului Fiscal de Stat şi a Inspectoratului Naţional de Patrulare. În urma verificărilor a 40 unităţi de transport au fost întocmite 8 procese-verbale contravenţionale.

Pentru perioada 2015 de către colaboratorii SFS au fost întreprinse un şir de acţiuni de monitorizare a activităţilor de comerţ efectuate de persoanele fizice, întreprinderile individuale şi societăţile comerciale care oferă spre vânzare în locurile autorizate (pieţe) şi comerţ stradal cu verificarea circa a 1 446 contribuabili, fiind constatate  persoane care prestau activitate ilicită şi întocmite procese-verbale contravenţionale: în locurile autorizate din mun. Bălţi 961, în locurile autorizate din mun. Chişinău 180 şi  în locurile autorizate din Sîngerei 29 procese-verbale contravenţionale.

De către reprezentanții ISM şi ai IGP pentru perioada 2015 au fost întreprinse 123 vizite de control, fiind depistați 150 salariați care prestau muncă nedeclarată.

Totodată, în perioada de gestiune, în urma activităţilor întreprinse în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi contracarării „muncii la negru", au fost înregistrate rezultate semnificative în unele inspectorate fiscale teritoriale.

Astfel, de către inspectorii IFS mun. Chişinău au fost efectuate 533 controale fiscale, inclusiv 29 contribuabili au fost supuşi verificărilor cu aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale. Suma calculată în baza deciziilor adoptate a constituit  2 023 198 lei, suma achitată - 1 586 376 mii lei. Suma salariilor estimată, din care nu au fost calculate contribuţiile asigurărilor sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit, constituie 5 333 122 lei.

De către inspectorii IFS Briceni au fost supuşi verificărilor 826 contribuabili. S-au constatat încălcări şi au fost întocmite 3 acte de control şi 775 procese-verbale contravenţionale. Suma sancţiunilor aplicate şi încasate în baza proceselor-verbale contravenţionale constituie 482 350 lei. Suma calculată în baza deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei emise în conform actelor de control constituie 562 666 lei, inclusiv prin metode indirecte 282 268 lei, achitate fiind 213 564 lei.

Inspectorii IFS Edineţ au supus verificărilor 334 contribuabili. Ca rezultat, au fost  întocmite 291 procese-verbale contravenţionale, suma calculată şi încasată în baza lor constituind 313 600 lei. Suma calculată în baza deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei în baza actelor de control adoptate constituie 515 906 lei, au fost achitate în perioada de gestiune 135 957 lei.

Ca rezultat al analizei eficienţei controalelor efectuate în vederea respectării legislaţiei în domeniul salarizării s-a constatat că de către IFS Făleşti în urma efectuării controalelor la 23 contribuabili au fost calculate suplimentar în baza deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei 1 161 256 lei, inclusiv prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte 410 566 lei, achitate 267 884 lei.

Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică a salariaţilor, pentru informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii, de către SFS au  fost realizate  acţiuni informative şi de sensibilizare:

  • 673 seminare pentru studenţii instituţiilor de învățământ superior referitor la pericolul antrenării în escrocheriile fiscale, şi pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.);
  • 524 publicaţii în presă şi emisiuni la posturile de televiziune locale a despre dezavantajele achitării salariilor „în plic" şi practicării „muncii la negru".

Colaboratorii IFPS, ISM, CNSM au participat la atelierele de lucru pentru lansarea documentelor de poziţie ale Confederaţiei Naţionale a Patronatului din RM („Economia informală", „Eficientizarea Dialogului social" şi „Recomandări legislative de flexibilizare şi ajustare a legislaţiei muncii la actualul context economico-social"  şi la atelierul pentru experţi organizat în cadrul studiului „Extinderea securităţii sociale asupra lucrătorilor informali".

Pe parcursul 2015 colaboratorii SFS, ISM, CNSM a participat la ședințele de supraveghere al proiectelor OIM în domeniul economiei informale si securității sociale privind derularea campaniei de sensibilizare privind ocuparea informală şi munca nedeclarată.

Pentru elaborarea unei Strategii naţionale cu privire la un sistem cuprinzător de protecţie socială colaboratorii Serviciul Fiscal de Stat, Ministerului Muncii, Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei, Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, organizaţiile patronale, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor au participat la Instruirea privind conformitatea şi colectarea contribuţiilor de securitate socială organizată de către Centrul Internaţional de Instruire al Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

CNSM, prin intermediul Institutului Muncii, a realizat studiul „Plata muncii în Republica Moldova" cu examinarea problemelor ce persistă la etapa actuală în domeniul salarizării, impactului asupra fenomenului plăţii salariului „în plic", cu elaborarea recomandărilor şi propunerilor acestora vizând schimbările necesare în domeniul salarizării.

CNSM a organizat un seminar de validare a concluziilor sindicatelor pe marginea economiei informale în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor instituţionale ale principalilor actori pentru tranziţia la formalitate prin dialog social şi parteneriate", finanţat de către Organizaţia Internaţională a Muncii. Astfel, în cadrul activităţilor dedicate Zilei mondiale a acţiunilor pentru o muncă decentă prin intermediul Consiliului de tineret al CNSM s-a desfăşurat o campanie de informare „Stop îmbogăţirii prin exploatarea salariaţilor" în 7 centre raionale ale Republicii Moldova. În cadrul campaniei au fost distribuite peste 5000 de pliante cu tematica „muncii la negru" şi acordate consultaţii la peste 300 de persoane.

CNSM cu suportul Confederaţiei Sindicatelor din Olanda (CNV International) a realizat un studiu privind situaţia din Republica Moldova la capitolul sistemele de securitate socială. Propunerile şi recomandările vizînd extinderea securităţii sociale asupra lucrătorilor informali au fost editate într-o broşură şi remise instituţiilor şi persoanelor interesate.

În scopul minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic", la insistenţa sindicatelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat un proiect de lege de modificare a Legii salarizării, cu propunerea modificări la articole 12 şi 14 ale legii respective.

Acţiunile comune întreprinse în perioada 01.01.2015-31.12.2015 în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii sub aspectul respectării actelor legislative şi normative şi în scopul realizării obiectivelor din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28.06.2011, şi a prevederilor  Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, aprobat prin ordinul comun IFPS nr. 393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, au avut un impact direct şi indirect asupra majorării încasărilor la bugetele respective:

  • la bugetul public naţional administrat de SFS la compartimentul impozitul pe venit din salariu încasările au crescut cu 11,9%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, şi au constituit 2 690 439, 6 mii lei pentru anul 2015 faţă de 2403881,7 mii lei pentru anul 2014;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat (total) încasările au crescut cu 11,4% şi au constituit 8 914 937,9 mii lei pentru anul 2015 faţă de 8 002 2796,9 mii lei pentru anul 2014;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (total) încasările au crescut cu 19,1%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, şi au constituit 2 765 989,1 mii lei pentru anul 2015 faţă de 2 321 998,5 mii lei pentru anul 2014.

Totodată, acţiunile întreprinse de către echipele multidisciplinare în vederea contracarării fenomenului „muncii la negru" şi a practicii de achitare a salariilor „în plic" urmează a fi continuate pentru obţinerea unor rezultate durabile, cu efectuarea controalelor comune la întreprinderi din diverse structuri ramurale (construcţii, transport, agricultură şi alte ramuri cu grad sporit de risc), iar, ca urmare a analizei rezultatelor obţinute, înaintarea propunerilor şi măsurilor ce pot contribui la soluţionarea problemelor vis-a vis de munca nedeclarată în economia informală.

Versiunea PDF a acestui document

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...