37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Raportul cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova

Raportul cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova

26.09.20131.266 views Contabilsef.md

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Raportul cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova

 Stimați cititori, vă informăm că în data de 25 septembrie 2013 în incinta Ministerului Finanțelor a fost lansat Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova (în continuare raport).

Acest raport prezintă evaluarea practicilor de contabilitate şi audit din Republica Moldova  (în continuare RM) pentru perioada anilor 2004 – 2013.

Raportul a fost  realizată de  Banca Mondială şi Fondul Monetar .

Prezentăm unele aspecte abordate în raport.

În RM  toate companiile trebuie să prezinte rapoarte financiare indiferent de mărimea şi forma de organizare. În ţară sunt 45 entităţi de interes public (în continuare EIP) şi circa 50 000 entităţi active. Un număr de 569 entităţi sunt obligate să-şi supună auditului situațiile financiare pregătite. Această cifră constă din 524 societăţi pe acţiuni şi toate EIP.”

 Din anul 2004 s-a reuşit să se îmbunătăţească semnificativ cadrul legislativ în domeniul contabilităţii şi auditului. Principalele reforme în domeniul contabilităţii  implementate din anul 2004 includ: adoptarea unei noi legi a contabilităţii care a intrat în vigoare în anul 2008; EIP pregătesc situațiile financiare în conformitate cu SIRF începând cu anul 2012; a fost creat Serviciul Informaţional al Rapoartelor Financiare (în continuare Registru Public) pentru colectarea şi punerea la dispoziţia publicului general a situațiilor financiare; şi elaborarea a unui set nou de Standarde Naţionale de Contabilitate pentru ralierea lor mai strânsă cu directivele UE în domeniul contabilităţii şi SIRF , aflată în proces de desfășurare. Principalele reforme în domeniul auditului implementate din anul 2004 includ: adoptarea unei noi legi privind activitatea de audit care a intrat în vigoare în anul 2008; implementarea Standardelor Internaţionale de Audit şi a Codului Etic pentru auditori,care au intrat în vigoare în anul 2012; crearea în anul 2008 a unui Consiliu de Supraveghere a Activităţii de Audit.” (pag.vi)

Implementarea obligatorie a SIRF de către EIP nebancare în anul 2012 este o provocare. EIP nebancare nu sunt, în general, pregătite să implementeze SIRF şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu dispune de resursele tehnice pentru a le acorda asistenţă. De asemenea, este necesar să se acorde îndrumări adecvate cu privire la consecinţele fiscale ale aplicării SIRF.

Aranjamentele de guvernare ale societăţilor pe acţiuni, în particular, EIP, trebuie să fie îmbunătățite pentru a produce situații financiare mai calitative. În conformitate cu Directiva UE privind auditul statutar, este obligatoriu ca EIP să creeze Comitete de Audit. În prezent, societăţile pe acţiuni trebuie să aibă aşa-numitele Comisii de Cenzori; totuşi, rolul acestor comisii şi subordonarea necesită unele clarificări în conformitate cu prevederile Directivei UE privind auditul statutar.

Principalele întreprinderi aflate în proprietatea statului cu caracter de interes public nu sunt clasificate ca EIP şi sunt scutite de efectuarea auditului şi aplicarea cerinţelor de transparenţă prevăzute pentru EIP. Principalele EPS trebuie să fie considerate de interes public şi, corespunzător, să fie obligate să respecte principii riguroase de transparenţă. Principalele EPS trebuie să respecte aceleaşi standarde şi reglementări contabile şi de audit ca şi EIP şi Guvernul trebuie să supună EPS de interes public auditului anual. Sunt în curs de elaborare completările legislaţiei privind auditul situațiilor financiare ale EPS semnificative. ” (pag.vii)

Ministerul Finanţelor este în proces de elaborare a unui set de Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) pentru entităţile care nu sunt de interes public; acestea probabil vor deveni o povară grea pentru întreprinderile mici. SNC sunt elaborate în principal pe baza SIRF şi astfel, probabil, vor genera o povară de raportare mai grea pentru entităţile mici, deoarece cerințele de simplificare se referă doar la raportarea financiare pe când regulile de ținere a contabilității, cum ar fi recunoașterea, constatarea și evaluarea urmează a fi aplicate. Cerinţele simplificate de contabilitate şi raportare pentru entităţile mai mici nu sunt incorporate în noile SNC şi nu s-a exprimat intenţia de a elabora un nou standard de contabilitate pentru entităţile mai mici.

Legea cu privire la activitatea de audit prevede implementarea Standardelor Internaţionale de Audit (SIA) începând cu anul 2012; această cerinţă a fost și probabil va fi o provocare pentru majoritatea auditorilor. Este necesar să se dezvolte mai mult capacitatea profesiei de auditor. Practicienii individuali şi companiile de audit mici se confruntă cu o provocare mai mare, deoarece, deseori, nu dispun de resursele necesare pentru a se menţine la curent cu inovaţiile tehnice din domeniul auditului.” (pag.vii)

Există un decalaj semnificativ între educația în domeniul contabilităţii şi nivelurile de calificare. Sunt relativ puţini contabili cu abilităţile adecvate necesare, obținute, de regulă, în urma certificărilor internaționale în domeniu pentru a satisface obligaţiile de raportare conform SNC şi SIRF, ambele fiind relativ complexe. Pe lângă cele trei asociaţii profesionale care oferă instruire deţinătorilor de certificate, precum şi studenţilor şi altor părţi interesate, mai sunt nouă universităţi în Moldova care oferă studii în domeniul contabilităţii. Programele de studii de licenţă ale majorităţii universităţilor nu includ în prezent SIRF şi SIA şi vor avea nevoie de revizuire semnificativă după adoptarea noilor SNC.” (pag.ix)

 Vă îndemnăm să vă expuneți  referitor la constatările și recomandările Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova.

Avînd în vedere importanța Raportului actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova  Vă îndemnăm să analizați versiunea completă a acestuia.

Raportul cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova

 Stimați cititori, vă informăm că în data de 25 septembrie 2013 în incinta Ministerului Finanțelor a fost lansat Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova (în continuare raport).

Acest raport prezintă evaluarea practicilor de contabilitate şi audit din Republica Moldova  (în continuare RM) pentru perioada anilor 2004 – 2013.

Raportul a fost  realizată de  Banca Mondială şi Fondul Monetar .

Prezentăm unele aspecte abordate în raport.

În RM  toate companiile trebuie să prezinte rapoarte financiare indiferent de mărimea şi forma de organizare. În ţară sunt 45 entităţi de interes public (în continuare EIP) şi circa 50 000 entităţi active.Un număr de 569 entităţi sunt obligate să-şi supună auditului situațiile financiare pregătite. Această cifră constă din 524 societăţi pe acţiuni şi toate EIP.”

 Din anul 2004 s-a reuşit să se îmbunătăţească semnificativ cadrul legislativ în domeniul contabilităţii şi auditului. Principalele reforme în domeniul contabilităţii  implementate din anul 2004 includ: adoptarea unei noi legi a contabilităţii care a intrat în vigoare în anul 2008; EIP pregătesc situațiile financiare în conformitate cu SIRF începând cu anul 2012; a fost creat Serviciul Informaţional al Rapoartelor Financiare (în continuare Registru Public) pentru colectarea şi punerea la dispoziţia publicului general a situațiilor financiare; şi elaborarea a unui set nou de Standarde Naţionale de Contabilitate pentru ralierea lor mai strânsă cu directivele UE în domeniul contabilităţii şi SIRF , aflată în proces de desfășurare. Principalele reforme în domeniul auditului implementate din anul 2004 includ: adoptarea unei noi legi privind activitatea de audit care a intrat în vigoare în anul 2008; implementarea Standardelor Internaţionale de Audit şi a Codului Etic pentru auditori,care au intrat în vigoare în anul 2012; crearea în anul 2008 a unui Consiliu de Supraveghere a Activităţii de Audit.” (pag.vi)

Implementarea obligatorie a SIRF de către EIP nebancare în anul 2012 este o provocare. EIP nebancare nu sunt, în general, pregătite să implementeze SIRF şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu dispune de resursele tehnice pentru a le acorda asistenţă. De asemenea, este necesar să se acorde îndrumări adecvate cu privire la consecinţele fiscale ale aplicării SIRF.

Aranjamentele de guvernare ale societăţilor pe acţiuni, în particular, EIP, trebuie să fie îmbunătățite pentru a produce situații financiare mai calitative. În conformitate cu Directiva UE privind auditul statutar, este obligatoriu ca EIP să creeze Comitete de Audit. În prezent, societăţile pe acţiuni trebuie să aibă aşa-numitele Comisii de Cenzori; totuşi, rolul acestor comisii şi subordonarea necesită unele clarificări în conformitate cu prevederile Directivei UE privind auditul statutar.

Principalele întreprinderi aflate în proprietatea statului cu caracter de interes public nu sunt clasificate ca EIP şi sunt scutite de efectuarea auditului şi aplicarea cerinţelor de transparenţă prevăzute pentru EIP. Principalele EPS trebuie să fie considerate de interes public şi, corespunzător, să fie obligate să respecte principii riguroase de transparenţă. Principalele EPS trebuie să respecte aceleaşi standarde şi reglementări contabile şi de audit ca şi EIP şi Guvernul trebuie să supună EPS de interes public auditului anual. Sunt în curs de elaborare completările legislaţiei privind auditul situațiilor financiare ale EPS semnificative. ” (pag.vii)

Ministerul Finanţelor este în proces de elaborare a unui set de Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) pentru entităţile care nu sunt de interes public; acestea probabil vor deveni o povară grea pentru întreprinderile mici. SNC sunt elaborate în principal pe baza SIRF şi astfel, probabil, vor genera o povară de raportare mai grea pentru entităţile mici, deoarece cerințele de simplificare se referă doar la raportarea financiare pe când regulile de ținere a contabilității, cum ar fi recunoașterea, constatarea și evaluarea urmează a fi aplicate. Cerinţele simplificate de contabilitate şi raportare pentru entităţile mai mici nu sunt incorporate în noile SNC şi nu s-a exprimat intenţia de a elabora un nou standard de contabilitate pentru entităţile mai mici.

Legea cu privire la activitatea de audit prevede implementarea Standardelor Internaţionale de Audit (SIA) începând cu anul 2012; această cerinţă a fost și probabil va fi o provocare pentru majoritatea auditorilor. Este necesar să se dezvolte mai mult capacitatea profesiei de auditor.Practicienii individuali şi companiile de audit mici se confruntă cu o provocare mai mare, deoarece, deseori, nu dispun de resursele necesare pentru a se menţine la curent cu inovaţiile tehnice din domeniul auditului.” (pag.vii)

Există un decalaj semnificativ între educația în domeniul contabilităţii şi nivelurile de calificare. Sunt relativ puţini contabili cu abilităţile adecvate necesare, obținute, de regulă, în urma certificărilor internaționale în domeniu pentru a satisface obligaţiile de raportare conform SNC şi SIRF, ambele fiind relativ complexe. Pe lângă cele trei asociaţii profesionale care oferă instruire deţinătorilor de certificate, precum şi studenţilor şi altor părţi interesate, mai sunt nouă universităţi în Moldova care oferă studii în domeniul contabilităţii. Programele de studii de licenţă ale majorităţii universităţilor nu includ în prezent SIRF şi SIA şi vor avea nevoie de revizuire semnificativă după adoptarea noilor SNC.” (pag.ix)

 Vă îndemnăm să vă expuneți  referitor la constatările și recomandările Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova.

Avînd în vedere importanța Raportului actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului în Moldova  Vă îndemnăm să analizați versiunea completă a acestuia.

Comentarii

  1. Iurie Barescu spune:

    Este interesant cum se imbunatateste legislatia fiscala, cum sunt elaborate noi standarde, dar parca totul se face nu pana la urma, intotdeauna raman multe semne de intrebare. Am impresia ca legiuitorii inchid un ochi si privesc numai ceea ce le este comod sa priveasca…Ce ii incurca sa depuna efort si sa elaboreze standarde mai simple, pentru entitatile micului business (foarte multe in tara noastra), ca intr-adevar sa fie eficienta, ci sa nu alerge contabilii sa faca totul cumva, numai sa fie si nimic sa nu reuseasca dpdv al timpului, ceea ce prevad ca se va intampla inevitabil…In zilele de sarabatoare (Anul Nou, Craciunul) toti vor studia standardele…

  2. ogogeanu spune:

    Iurie, ii bun comentarilul cu zilele de sarbatotoare!.. 🙂 , sunt de aceeasi parere.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...