37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Răspunsul primit de la IFPS cu privire la determinarea valorii impozabile a mărfurilor (produselor) realizate în alimentaţia publică

Răspunsul primit de la IFPS cu privire la determinarea valorii impozabile a mărfurilor (produselor) realizate în alimentaţia publică

04.04.20122.458 views Contabilsef.md

9

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 30 din 13.02.2012

Subiect: determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor realizate în alimentaţia publică

Stimate Domnule Platon,

Compania „Totul pentru Contabil” SRL solicită respectuos explicaţii referitor la mecanismul de aplicare a normelor fiscale a articolului 97 alin. (4) (Valoarea impozabilă a livrării impozabile) din Codul Fiscal pentru unităţile de alimentaţie publică.

Datorită divergenţelor existente între reglementările contabile şi cele din practica fiscală cu privire la determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a bunurilor realizate în unităţile de alimentaţie publică dorim să clarificăm care este înţelegerea organului fiscal referitor la această întrebare.

 

În conformitate cu art.7 alin.(1) din Legea privind comerţul interior nr.231 din 23.09.2010 alimentaţia publică este una din formele principale ale comerţului sau cu alte cuvinte alimentaţia publică este comerţ. Corespunzător, se aplică cerinţele standardelor de contabilitate privind structura consumurilor şi cheltuielilor ce se referă la comerţ.

 

Potrivit SNC 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii” costul vănzărilor cuprinde: „b) pentru întreprinderile de comerţ - costul mărfurilor vîndute”. De asemenea se menţionează „La întreprinderile de comerţ consumurile de materiale nu se includ în costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei de gestiune”, „La întreprinderile de comerţ cheltuielile privind remunerarea muncii nu se includ în costul mărfurilor”. Cu alte cuvinte, înţelegerea noastră a Standardelor Naţionale de Contabilitate la compartimentul costul mărfurilor realizate în unităţile de alimentaţie publică este că costul mărfurilor realizate în unităţile de comerţ din domeniul alimentaţiei publice se formează numai din costul mărfurilor din care au fost pregătite bucatele.

 

Practica fiscală este alta. Inspectorii fiscali consideră, că costul mărfurilor în unităţile de alimentaţie publică trebuie să se formeze ca şi în unităţile de producere, corespunzător, costul mărfurilor (bucatelor) să fie format din cheltuieli directe de producţie (materiale, salarii personal, cheltuieli locaţiune spaţii, energie electrică, etc), cheltuieli indirecte de producţie (uzură utilaj, etc). Această abordare nu corespunde cerinţelor standardelor profesionale de contabilitate, altor acte normative în acest sens.

 

Aceiaşi abordare reiese din prevederile Instrucţiunii privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor din RM, aprobată prin Ordinul Departamentului Comerţului nr. 12 din 26.04.1996, conform căreia preţurile în întreprinderile de alimentaţie publicî se formează în modul următor: Materia primă se include în calculul bucatelor şi altor produse fabricate de întreprinderea alimentaţiei publice la preţuri libere cu amănuntul, constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului "Cu privire la modul de formare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor libere (de piaţă) la mărfuri, producţie şi servicii", aprobate prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.282 din 10 noiembrie 1993 şi cu adaosul liber comercial, prevăzut prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" nr.547 din 4 august 1995, cu excepţia preţurilor la mărfurile de importanţă socială”.

 

Abordările contabile privind formarea corectă a costurilor în unităţile de alimentaţie publică sunt foarte importante pentru a determina obligaţiunile fiscale ce reiese din comercializarea mărfurilor de aceste întreprinderi. În primul rînd, aplicarea corectă a alineatului (4) al art. 97 din Codul fiscal pentru a determina valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor realizate de întreprinderile din domeniul alimentaţiei publice.

Potrivit articolului nominalizat din Codul fiscal „Valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. (art. 97 alin. 4 din Codul Fiscal)”.

În legătură cu cele menţionate mai sus vă rog să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

 1. Care este înţelegerea organului fiscal privind formarea costului mărfurilor vîndute în unităţile de alimentaţie publică? Este aceptată abordarea în acest sens care se conţine în Standardele Naţionale de Contabilitate, alte acte normative?
 2. Care consumuri, cheltuieli urmează să fie incluse în costul mărfurilor realizate în unităţile de comerţ din domeniul alimentaţiei publice? În scopuri fiscale?
 3. Cum urmează să fie înţeleasă norma ce se conţine în alin.(4) art.97 din Codul fiscal privind determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor vîndute de unităţile de alimentaţie publică? Care consumuri (cheltuieli) urmează să fie incluse?
 4. Cheltuielile ce ţin de locaţiunea spaţiilor, salarii personal, energie electrică, uzura utilajului, servicii comunale urmează să fie incluse în valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor realizate de unităţile din domeniul alimentaţiei publice?
 5. Începînd cu 01 ianuarie 2012 în alin.(4) art.97 a fost efectuată o modificare cuvîntul “cheltuielile” a fost înlocuit cu cuvîntul “consumurile”. Va avea această modificare careva impact asupra modului de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor realizate de unităţile din domeniul alimentaţiei publice? Va avea un caracter retroactiv pentru perioadele de pînă la data modificării?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contribuabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

tel.27-01-03

 

Răspunsul Inspectoratului Fiscal de Stat al RM

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/2-02/2/1801 din 29.03.2012

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu referinţă la adresarea „Totul pentru contabil" SRL nr.30 din 13.02.2012, privind aplicarea art.97 alin.(4) din Codul fiscal, în baza explicaţiilor prezentate de Ministerul Finanţelor, comunică următoarele.

 

Conform art.3 al Legii cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, activitate de comerţ reprezintă activitate de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vînzării mărfurilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.

 

Acelaşi articol prevede, că serviciu de alimentaţie publică este o activitate de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor culinare, a celor de cofetărie-patiserie, a băuturilor şi altor produse pentru consumul acestora în unităţi specializate sau în afara lor, precum şi activitatea de agrement aferentă acestui proces.

 

Potrivit art.7 alin.(1) lit. c) al legii menţionate, alimentaţia publică este o formă principală a comerţului.

 

Totodată, componenţa consumurilor entităţilor de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, a cheltuielilor activităţii operaţionale, de investiţii şi financiare, precum şi a pierderilor excepţionale este stabilită de Standardul Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997.

 

În conformitate cu par.7, 10 şi 13 al standardului menţionat, la entităţile de comerţ, consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii şi consumurile indirecte de producţie nu se includ în costul mărfurilor şi se trec la cheltuielile perioadei de gestiune.

 

Conform par. 5 al SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", proces de producţie (tehnologic) reprezintă procesul care cuprinde toate operaţiile de prelucrare a materiilor prime, materialelor, de utilizare a articolelor accesorii (piese de completare) la fabricarea şi asamblarea producţiei.

 

Astfel, odată ce materia primă este supusă prelucrării, la entitate apare proces de producţie (tehnologic).

 

Prin urmare, consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii şi consumurile indirecte de producţie, influenţează asupra costului produselor fabricate de către entitatea de alimentaţie publică.

 

Concomitent, costul vînzărilor pentru entităţile de alimentaţie publică, în cazul mărfurilor reprezintă costul mărfurilor vîndute, iar pentru producţia proprie – consumurile directe de materiale, consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie, conform par. 16 al aceluiaşi standard.

 

Conform par. 28 al SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", costul vînzărilor reprezintă suma consumurilor care au devenit cheltuieli ca rezultat al vînzării produselor finite, mărfurilor şi serviciilor, care cuprind valoarea mărfurilor vîndute care se determină în felul următor: la suma soldului stocurilor de mărfuri la începutul perioadei de gestiune se adaugă suma achiziţiilor-neto de mărfuri în perioada de gestiune şi se scade suma soldului stocurilor de mărfuri la finele perioadei de gestiune:

 

- achiziţiile-neto includ volumul global al achiziţiilor minus rabaturile pentru plata anticipată, returnarea şi bonificarea (reducerea preţurilor) mărfurilor de transport legate de aducerea mărfurilor achiziţionate. Totodată pentru produsele proprii, costul vînzărilor reprezintă consumurile directe de materiale consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie.

 

În acelaşi sens, par. 8 al Standardului Naţional de Contabilitate 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, prevede, că costul stocurilor de mărfuri şi materiale cuprinde cheltuielile de achiziţionare, cheltuielile pentru prelucrare şi alte cheltuieli aferente aducerii stocurilor de mărfuri şi materiale la locul păstrării şi în starea de utilitate.

 

Caracteristica componentelor costului stocurilor de mărfuri şi materiale şi modul de repartizare a cheltuielilor sunt descrise în par.9-17 ale standardului menţionat.

 

În acelaşi sens, modul de formare a preţurilor la entităţile de alimentaţie publică este expus în Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova, aprobată de Ministerul Economiei şi publicată în Monitorul Oficial nr. 34/45 din 06.06.1996.

 

În baza celor expuse, la entităţile de alimentaţie publică, costul mărfurilor vîndute se determină în conformitate cu prevederile actelor normative specificate, iar costul produselor fabricate va include, consumurile directe de materiale consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie (uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, energia termică, energia electrică, arenda încăperii etc.) repartizate pe fiecare produs.

 

Celelalte cheltuieli (care nu ţin de procesul de producţie/preparare) se acoperă din contul adaosului comercial aplicat de entitate, conform prevederilor pct. 39 a Regulilor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1209 din 08.11.2007.

 

Respectiv, valoarea minimă a valorii impozabile a livrării impozabile în alimentaţia publică, în conformitate cu prevederile art.97 alin.(4) din Codul fiscal, va fi egală cu totalitatea consumurilor pentru producerea produselor fabricate, iar pentru mărfurile vîndute - cu preţul de procurare a acestora.

 

În ceea ce ţine de modificările operate la Codul fiscal prin Legea nr.267 din 23.12.2011 (în vigoare din 13.01.2012), acestea nu au caracter retroactiv şi se răsfrîng asupra perioadelor ce succedă data intrării în vigoare.

 

Şef adjunct interimar al Inspectoratului                                                Iuri Lichii

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 30 din 13.02.2012

Subiect: determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor realizate în alimentaţia publică

Stimate Domnule Platon,

Compania „Totul pentru Contabil” SRL solicită respectuos explicaţii referitor la mecanismul de aplicare a normelor fiscale a articolului 97 alin. (4) (Valoarea impozabilă a livrării impozabile) din Codul Fiscal pentru unităţile de alimentaţie publică.

Datorită divergenţelor existente între reglementările contabile şi cele din practica fiscală cu privire la determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a bunurilor realizate în unităţile de alimentaţie publică dorim să clarificăm care este înţelegerea organului fiscal referitor la această întrebare.

 

În conformitate cu art.7 alin.(1) din Legea privind comerţul interior nr.231 din 23.09.2010 alimentaţia publică este una din formele principale ale comerţului sau cu alte cuvinte alimentaţia publică este comerţ. Corespunzător, se aplică cerinţele standardelor de contabilitate privind structura consumurilor şi cheltuielilor ce se referă la comerţ.

 

Potrivit SNC 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii” costul vănzărilor cuprinde: „b) pentru întreprinderile de comerţ - costul mărfurilor vîndute”. De asemenea se menţionează „La întreprinderile de comerţ consumurile de materiale nu se includ în costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei de gestiune”, „La întreprinderile de comerţ cheltuielile privind remunerarea muncii nu se includ în costul mărfurilor”. Cu alte cuvinte, înţelegerea noastră a Standardelor Naţionale de Contabilitate la compartimentul costul mărfurilor realizate în unităţile de alimentaţie publică este că costul mărfurilor realizate în unităţile de comerţ din domeniul alimentaţiei publice se formează numai din costul mărfurilor din care au fost pregătite bucatele.

 

Practica fiscală este alta. Inspectorii fiscali consideră, că costul mărfurilor în unităţile de alimentaţie publică trebuie să se formeze ca şi în unităţile de producere, corespunzător, costul mărfurilor (bucatelor) să fie format din cheltuieli directe de producţie (materiale, salarii personal, cheltuieli locaţiune spaţii, energie electrică, etc), cheltuieli indirecte de producţie (uzură utilaj, etc). Această abordare nu corespunde cerinţelor standardelor profesionale de contabilitate, altor acte normative în acest sens.

 

Aceiaşi abordare reiese din prevederile Instrucţiunii privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor din RM, aprobată prin Ordinul Departamentului Comerţului nr. 12 din 26.04.1996, conform căreia preţurile în întreprinderile de alimentaţie publicî se formează în modul următor: Materia primă se include în calculul bucatelor şi altor produse fabricate de întreprinderea alimentaţiei publice la preţuri libere cu amănuntul, constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului "Cu privire la modul de formare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor libere (de piaţă) la mărfuri, producţie şi servicii", aprobate prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.282 din 10 noiembrie 1993 şi cu adaosul liber comercial, prevăzut prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" nr.547 din 4 august 1995, cu excepţia preţurilor la mărfurile de importanţă socială”.

 

Abordările contabile privind formarea corectă a costurilor în unităţile de alimentaţie publică sunt foarte importante pentru a determina obligaţiunile fiscale ce reiese din comercializarea mărfurilor de aceste întreprinderi. În primul rînd, aplicarea corectă a alineatului (4) al art. 97 din Codul fiscal pentru a determina valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor realizate de întreprinderile din domeniul alimentaţiei publice.

Potrivit articolului nominalizat din Codul fiscal „Valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. (art. 97 alin. 4 din Codul Fiscal)”.

În legătură cu cele menţionate mai sus vă rog să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

 1. Care este înţelegerea organului fiscal privind formarea costului mărfurilor vîndute în unităţile de alimentaţie publică? Este aceptată abordarea în acest sens care se conţine în Standardele Naţionale de Contabilitate, alte acte normative?
 2. Care consumuri, cheltuieli urmează să fie incluse în costul mărfurilor realizate în unităţile de comerţ din domeniul alimentaţiei publice? În scopuri fiscale?
 3. Cum urmează să fie înţeleasă norma ce se conţine în alin.(4) art.97 din Codul fiscal privind determinarea valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor vîndute de unităţile de alimentaţie publică? Care consumuri (cheltuieli) urmează să fie incluse?
 4. Cheltuielile ce ţin de locaţiunea spaţiilor, salarii personal, energie electrică, uzura utilajului, servicii comunale urmează să fie incluse în valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor realizate de unităţile din domeniul alimentaţiei publice?
 5. Începînd cu 01 ianuarie 2012 în alin.(4) art.97 a fost efectuată o modificare cuvîntul “cheltuielile” a fost înlocuit cu cuvîntul “consumurile”. Va avea această modificare careva impact asupra modului de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile a mărfurilor realizate de unităţile din domeniul alimentaţiei publice? Va avea un caracter retroactiv pentru perioadele de pînă la data modificării?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contribuabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

tel.27-01-03

 

Răspunsul Inspectoratului Fiscal de Stat al RM

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/2-02/2/1801 din 29.03.2012

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu referinţă la adresarea „Totul pentru contabil" SRL nr.30 din 13.02.2012, privind aplicarea art.97 alin.(4) din Codul fiscal, în baza explicaţiilor prezentate de Ministerul Finanţelor, comunică următoarele.

 

Conform art.3 al Legii cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, activitate de comerţ reprezintă activitate de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vînzării mărfurilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.

 

Acelaşi articol prevede, că serviciu de alimentaţie publică este o activitate de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor culinare, a celor de cofetărie-patiserie, a băuturilor şi altor produse pentru consumul acestora în unităţi specializate sau în afara lor, precum şi activitatea de agrement aferentă acestui proces.

 

Potrivit art.7 alin.(1) lit. c) al legii menţionate, alimentaţia publică este o formă principală a comerţului.

 

Totodată, componenţa consumurilor entităţilor de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, a cheltuielilor activităţii operaţionale, de investiţii şi financiare, precum şi a pierderilor excepţionale este stabilită de Standardul Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997.

 

În conformitate cu par.7, 10 şi 13 al standardului menţionat, la entităţile de comerţ, consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii şi consumurile indirecte de producţie nu se includ în costul mărfurilor şi se trec la cheltuielile perioadei de gestiune.

 

Conform par. 5 al SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", proces de producţie (tehnologic) reprezintă procesul care cuprinde toate operaţiile de prelucrare a materiilor prime, materialelor, de utilizare a articolelor accesorii (piese de completare) la fabricarea şi asamblarea producţiei.

 

Astfel, odată ce materia primă este supusă prelucrării, la entitate apare proces de producţie (tehnologic).

 

Prin urmare, consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii şi consumurile indirecte de producţie, influenţează asupra costului produselor fabricate de către entitatea de alimentaţie publică.

 

Concomitent, costul vînzărilor pentru entităţile de alimentaţie publică, în cazul mărfurilor reprezintă costul mărfurilor vîndute, iar pentru producţia proprie – consumurile directe de materiale, consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie, conform par. 16 al aceluiaşi standard.

 

Conform par. 28 al SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", costul vînzărilor reprezintă suma consumurilor care au devenit cheltuieli ca rezultat al vînzării produselor finite, mărfurilor şi serviciilor, care cuprind valoarea mărfurilor vîndute care se determină în felul următor: la suma soldului stocurilor de mărfuri la începutul perioadei de gestiune se adaugă suma achiziţiilor-neto de mărfuri în perioada de gestiune şi se scade suma soldului stocurilor de mărfuri la finele perioadei de gestiune:

 

- achiziţiile-neto includ volumul global al achiziţiilor minus rabaturile pentru plata anticipată, returnarea şi bonificarea (reducerea preţurilor) mărfurilor de transport legate de aducerea mărfurilor achiziţionate. Totodată pentru produsele proprii, costul vînzărilor reprezintă consumurile directe de materiale consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie.

 

În acelaşi sens, par. 8 al Standardului Naţional de Contabilitate 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, prevede, că costul stocurilor de mărfuri şi materiale cuprinde cheltuielile de achiziţionare, cheltuielile pentru prelucrare şi alte cheltuieli aferente aducerii stocurilor de mărfuri şi materiale la locul păstrării şi în starea de utilitate.

 

Caracteristica componentelor costului stocurilor de mărfuri şi materiale şi modul de repartizare a cheltuielilor sunt descrise în par.9-17 ale standardului menţionat.

 

În acelaşi sens, modul de formare a preţurilor la entităţile de alimentaţie publică este expus în Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova, aprobată de Ministerul Economiei şi publicată în Monitorul Oficial nr. 34/45 din 06.06.1996.

 

În baza celor expuse, la entităţile de alimentaţie publică, costul mărfurilor vîndute se determină în conformitate cu prevederile actelor normative specificate, iar costul produselor fabricate va include, consumurile directe de materiale consumurile directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie (uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, energia termică, energia electrică, arenda încăperii etc.) repartizate pe fiecare produs.

 

Celelalte cheltuieli (care nu ţin de procesul de producţie/preparare) se acoperă din contul adaosului comercial aplicat de entitate, conform prevederilor pct. 39 a Regulilor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1209 din 08.11.2007.

 

Respectiv, valoarea minimă a valorii impozabile a livrării impozabile în alimentaţia publică, în conformitate cu prevederile art.97 alin.(4) din Codul fiscal, va fi egală cu totalitatea consumurilor pentru producerea produselor fabricate, iar pentru mărfurile vîndute - cu preţul de procurare a acestora.

 

În ceea ce ţine de modificările operate la Codul fiscal prin Legea nr.267 din 23.12.2011 (în vigoare din 13.01.2012), acestea nu au caracter retroactiv şi se răsfrîng asupra perioadelor ce succedă data intrării în vigoare.

 

Şef adjunct interimar al Inspectoratului                                                Iuri Lichii

Comentarii

 1. aaa spune:

  Mii interesanta parerea d-lui Tuhari, d-lui Nederita, si altor specialisti din domeniu privind intrebarea data.

 2. Adrian spune:

  Chiar asi vrea sa aud parerea practicienilor, cum faceti in contabilitate.

 3. Veaceslav Ciobanu spune:

  Practica aceasta va exista pina cind nu va fi stabilita si responsabilitatea persoanelor care pregatesc asa raspunsuri, care, dupa parerea mea, nu corespunde SNC. Responsabilitatea contribuabillului organele de stat o cunosc foarte bine si apeleaza la ea la prima ocazie. Dar cine va raspunde cind sunt lezate drepturile contribuabilului? Inca un gind, nu este vinovat numai fiscul cind se pregatesc asa raspunsuri, se incalca dreptul nostru la o legislatie fiscala calitativa. Au si ei o multime de limitari din toate partile, dar noua de la aceasta nu ne este nici mai cald nici mai frig. Societatea noastra bolnava doreste sa aiba aceasta situatie, cind entitatea, contribuabilul este vazut ca instrument de plata fara multe drepturi. Si daca nu sunt bani in buget, trebuie de strins gaica. Daca nu ne vom apara noi drepturile noastre, nimeni altul nu va face nimic. Noi avem dreptul la o legislatie fiscala calitativa si previzibila!!!

 4. Райэл spune:

  Consider ca Fiscul are dreptate in abordarea acestei situatii. Unicul argument legat de Legea Comertului Interior nu e de ajuns pentru a pozitiona Alimentatia Publica in rind cu comerciantii de bunuri.

 5. ghenadie negara spune:

  fiscul in cauza data sia depasit atributiile prin rapunsul dat (in acest caz fiscul sia expus opinia sa asupra situatiei, prin prisma snc urilor, desi nu este in drept sa o faca in asa mod). aceasta intrebare tine de competenta MinFinului (acesta a aprobat SNCurile si este competent sa le interpreteze), care va asigur, va avea aceias parere ca si parerea domnului Iu.Lichii. nushtiu de ce TpC srl a depus interpelare la IFPS si nu la MinFin. inteleg f bine si de ce raiel sia expus pozitia data, insa neargumentata.

 6. Andrei spune:

  Interpelarea a fost depusa la IFPS, insă la 05 martie 2012 am primit primul raspuns de la ei, în care se spune ca intrebarea adresata este una complexa si un raspuns ulterior va fi dat in urma interpelarii Ministerului Finantelor-promotor al politicilor bugetar-fiscale. Astfel, raspunsul publicat reprezinta si pozitia Ministerului Finantelor cei care sunt responsabili de interpretarea SNC.

 7. ghenadie negara spune:

  atunci- felicitari

 8. Tatiana Grinic spune:

  Surprize dupa surprize. Este o intoarcere de sens in acest raspuns din picioare in cap. Alimentatia publica – este comert si regulile de formare a costului sunt dictate de standarte si aceste reguli trebuie sa fie stimate cel putin/ Daca cineva crede ca nu trebuie stimata dispozitia legii comertului – e atirnarea lui personala fata de legi. Ministerul de Finante – are cadre stagnante si nu neutre in privinta metodelor de contabilitate.si isi schimba parerea mereu in dependenta de cum de mare este dornta de a primi bani usori in bujet. Magoritettea covirsitoare a restoranelor, cafenelelor si etc duc evidenta corect dupa standarte fara a include cheltuielile de salarii si etc in cost/ Cu parere de rau ei au si suflori din partea unor auditori care le dau sfaturi de acest gen. Politica contabila poate salva situatia sau nu – nu stiu

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...