37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Răspunsul IFPS. Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

Răspunsul IFPS. Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

06.01.20121.727 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Răspunsul IFPS. Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

 

Vă aducem la cunoştinţă răspunsurile la o serie de întrebări formulate în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu referire la diverse situaţii ce ţin de reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident. În acest sens vă îndemnăm să vă expuneţi şi părea DVS cu privire la situaţiile abordate.

 

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 32 din 05.12.2011

Subiect: Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

Stimate Domnule Platon,

Întreprinderea „Totul pentru Contabil" SRL prin scrisoarea nr.28 din 02.03.2011 s-a adresat către IFPS cu rugămintea de a ne oferi unele explicaţii privind mecanismul de realizare a unor norme fiscale la care n-am primit un răspuns concret. Din aceste motive., ne adresăm repetat să ne răspundeţi la întrebările expuse mai jos.

Ca urmare a primirii multiplelor întrebări de la utilizatorii paginii electronice www.contabilsef.md, compania „Totul pentru Contabil" SRL solicită respectuos explicaţii referitor la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident.

Licenţa (dreptul de folosire), în unele cazuri, are forma oferirii accesului la unele softuri (programe), care se află fizic şi pot fi accesate pe serverul vînzătorului de licenţă (dreptului de folosinţă). Serverul se află în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Problema reţinerii impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident este una foarte actuală, dar din păcate tot atît de controversată. În ediţiile periodici de specialitate au fost publicate opinii diferite privitor la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile pentru licenţă.

Vă rugăm respectuos să ne daţi explicaţii la următoarele întrebări:

1. Reprezintă venitul de la vînzarea licenţei pentru utilizarea softului informatic royalty, sau nu?

2. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul Fiscal de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident?

3. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul Fiscal de la valoarea licenţei exclusive pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident, în cazul cînd conform licenţei la cumpărător trec drepturile exclusive de autor asupra softului?

4. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată din plăţile lunare efectuate în adresa nerezidentului pentru accesarea (folosirea) softului acestuia, care se află pe servere în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova?

5. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată din plăţile efectuate pentru reînnoirea soft-ului procurat anterior?

6. Venitul nerezidentului de la serviciile de instruire a personalului (cumpărătorului) (Republica Moldova), ce ţine de exploatarea soft-ul (licenţă), care sînt acordate de vînzător (nerezident) în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova în momentul procurării licenţei pentru soft, este venit obţinut de nerezident în Republica Moldova sau nu? Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul fiscal?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contribuabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

 

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-8/1-12-810/7327 din 30.12.2011

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr. 32 din 05.12.2011 privind reţinerea la sursa de plată din veniturile nerezidentului şi comunică următoarele.

Referitor la prima şi a doua întrebare relatăm, că potrivit art.12 alin. 1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, royalty înseamnă recompensă regulată (plată) obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora, plată obţinută sub formă de remuneraţie de autor în fiecare caz de realizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.

Totodată, conform art.71 lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.

Respectiv, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidenţilor (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15 % din alte venituri.

Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deţine titlul de proprietate asupra produsului soft şi conform contractului i se transmite doar dreptul de utilizare a licenţei asupra acestuia, veniturile obţinute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty. Reţinerea la sursa de plată din venitul obţinut sub formă de royalty, achitat în folosul nerezidentului, se va efectua în conformitate cu art. 91 din Codul fiscal la o cotă în mărime de 15%.

Referitor la întrebarea a treia comunicăm, că în cazul în care, conform contractului, un nerezident transmite în proprietate rezidentului Republicii Moldova dreptul de autor asupra produsului soft, atunci această acţiune se califică ca procurare a acestui produs. În acest caz, la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului nu apare obligaţiunea de a reţine impozit la sursa de plată.

Referitor la întrebarea a patra menţionăm, că accesarea produsului soft de către nerezident reprezintă prestare de servicii.

Potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.

Astfel, în cazul în care serviciile sînt prestate de la locul de reşedinţă al nerezidentului, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată de către nerezident peste hotarele Republicii Moldova şi, respectiv, entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu are obligaţia de a reţine impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

Referitor la întrebarea a cincia comunicăm, că reînnoirea produsului soft constituie, de asemenea, o programă pentru calculator. Astfel, în cazul în care are loc transmiterea dreptului de autor asupra programei reînnoite, atunci veniturile obţinute se constată ca royalty şi, respectiv, se vor impozita conform art. 91 din Codul fiscal la o cotă in mărime de 15%.

Totodată, în cazul în care dreptul de autor asupra produsului soft, conform contractului de bază, a fost transmis în proprietate, atunci reînnoirea programei se constată ca procurare şi la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului nu apare obligaţiunea de a reţine impozit la sursa de plată.

Referitor la întrebarea a şasea relatăm, că explicaţii vis-a vis de impozitarea venitului obţinut de către nerezidenţi din prestarea serviciilor vor fi prezentate după obţinerea consultaţiilor respective de la Ministerul Finanţelor.

 

Şef adjunct interimar                                                  Iuri Lichii

 

Răspunsul IFPS. Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

 

Vă aducem la cunoştinţă răspunsurile la o serie de întrebări formulate în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu referire la diverse situaţii ce ţin de reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident.În acest sens vă îndemnăm să vă expuneţi şi părea DVS cu privire la situaţiile abordate.

 

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 32 din 05.12.2011

Subiect: Reţinerea impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident

Stimate Domnule Platon,

Întreprinderea „Totul pentru Contabil" SRL prin scrisoarea nr.28 din 02.03.2011 s-a adresat către IFPS cu rugămintea de a ne oferi unele explicaţii privind mecanismul de realizare a unor norme fiscale la care n-am primit un răspuns concret. Din aceste motive., ne adresăm repetat să ne răspundeţi la întrebările expuse mai jos.

Ca urmare a primirii multiplelor întrebări de la utilizatorii paginii electronice www.contabilsef.md, compania „Totul pentru Contabil" SRL solicită respectuos explicaţii referitor la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurată de la un nerezident.

Licenţa (dreptul de folosire), în unele cazuri, are forma oferirii accesului la unele softuri (programe), care se află fizic şi pot fi accesate pe serverul vînzătorului de licenţă (dreptului de folosinţă). Serverul se află în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Problema reţinerii impozitului pe venit de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident este una foarte actuală, dar din păcate tot atît de controversată. În ediţiile periodici de specialitate au fost publicate opinii diferite privitor la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile pentru licenţă.

Vă rugăm respectuos să ne daţi explicaţii la următoarele întrebări:

1. Reprezintă venitul de la vînzarea licenţei pentru utilizarea softului informatic royalty, sau nu?

2. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul Fiscal de la valoarea licenţei pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident?

3. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul Fiscal de la valoarea licenţei exclusive pentru utilizarea softului informatic procurate de la un nerezident, în cazul cînd conform licenţei la cumpărător trec drepturile exclusive de autor asupra softului?

4. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată din plăţile lunare efectuate în adresa nerezidentului pentru accesarea (folosirea) softului acestuia, care se află pe servere în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova?

5. Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată din plăţile efectuate pentru reînnoirea soft-ului procurat anterior?

6. Venitul nerezidentului de la serviciile de instruire a personalului (cumpărătorului) (Republica Moldova), ce ţine de exploatarea soft-ul (licenţă), care sînt acordate de vînzător (nerezident) în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova în momentul procurării licenţei pentru soft, este venit obţinut de nerezident în Republica Moldova sau nu? Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.91 din Codul fiscal?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contribuabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

 

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-8/1-12-810/7327 din 30.12.2011

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr. 32 din 05.12.2011 privind reţinerea la sursa de plată din veniturile nerezidentului şi comunică următoarele.

Referitor la prima şi a doua întrebare relatăm, că potrivit art.12 alin. 1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, royalty înseamnă recompensă regulată (plată) obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora, plată obţinută sub formă de remuneraţie de autor în fiecare caz de realizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.

Totodată, conform art.71 lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.

Respectiv, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidenţilor (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15 % din alte venituri.

Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deţine titlul de proprietate asupra produsului soft şi conform contractului i se transmite doar dreptul de utilizare a licenţei asupra acestuia, veniturile obţinute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty. Reţinerea la sursa de plată din venitul obţinut sub formă de royalty, achitat în folosul nerezidentului, se va efectua în conformitate cu art. 91 din Codul fiscal la o cotă în mărime de 15%.

Referitor la întrebarea a treia comunicăm, că în cazul în care, conform contractului, un nerezident transmite în proprietate rezidentului Republicii Moldova dreptul de autor asupra produsului soft, atunci această acţiune se califică ca procurare a acestui produs. În acest caz, la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului nu apare obligaţiunea de a reţine impozit la sursa de plată.

Referitor la întrebarea a patra menţionăm, că accesarea produsului soft de către nerezident reprezintă prestare de servicii.

Potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.

Astfel, în cazul în care serviciile sînt prestate de la locul de reşedinţă al nerezidentului, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată de către nerezident peste hotarele Republicii Moldova şi, respectiv, entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu are obligaţia de a reţine impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

Referitor la întrebarea a cincia comunicăm, că reînnoirea produsului soft constituie, de asemenea, o programă pentru calculator. Astfel, în cazul în care are loc transmiterea dreptului de autor asupra programei reînnoite, atunci veniturile obţinute se constată ca royalty şi, respectiv, se vor impozita conform art. 91 din Codul fiscal la o cotă in mărime de 15%.

Totodată, în cazul în care dreptul de autor asupra produsului soft, conform contractului de bază, a fost transmis în proprietate, atunci reînnoirea programei se constată ca procurare şi la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului nu apare obligaţiunea de a reţine impozit la sursa de plată.

Referitor la întrebarea a şasea relatăm, că explicaţii vis-a vis de impozitarea venitului obţinut de către nerezidenţi din prestarea serviciilor vor fi prezentate după obţinerea consultaţiilor respective de la Ministerul Finanţelor.

 

Şef adjunct interimar                                                  Iuri Lichii

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...