37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale

Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale

26.07.20161.955 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea contravențională pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată în MO nr. 184-192 din 01 iulie 2016 și Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016, publicată în MO nr. 215-216 din 19.07.2016.

Tipul de încălcare fiscală:

Mărimea sancţiunilor, amenzilor

Note

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, (art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional)

De la 50 la 150 de unităţi convenţionale

-

Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, (art. 263 alin. (4) din Codul Contravenţional)

de la 100 la 300 de unităţi convenţionale

-

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, (art. 263 alin. (5) din Codul Contravenţional)

10 unităţi convenţionale

-

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei, (art. 263 alin. (6) din Codul Contravenţional)

de la 10 la 30 de unităţi convenţionale

-

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege, (art. 263 alin. (7) din Codul Contravenţional)

de la 10 la 35 de unităţi convenţionale

-

Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false), (art. 263 alin. (8) din Codul Contravenţional)

de la 20 la 75 de unităţi convenţionale

-

Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, (art. 266 alin. (1) din Codul Contravenţional)

de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate, (art. 266 alin. (3) din Codul Contravenţional)

de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste, (art. 266 alin. (4) din Codul Contravenţional)

de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor agroalimentare uşor perisabile, (art. 273 alin. (5) din Codul Contravenţional)

de la 50 la 100 de unităţi convenţionale în cazul persoanei fizice; de la 200 la 400 de unităţi convenţionale în cazul persoanei juridice

-

Solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/ amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor, (art. 273 alin. (5¹) din Codul Contravenţional)

de la 50 la 100 de unităţi convenţionale în cazul persoanei fizice; de la 200 la 400 de unităţi convenţionale în cazul persoanei juridice

Nou! În vigoare de la 19 iulie 2016

Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială, (art. 275 alin. (2) din Codul Contravenţional)

de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de dispozitive defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit, (art. 277 alin. (2) din Codul Contravenţional)

500 de unităţi convenţionale

-

Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, raportul de schimb, raportul privind datele înregistrate în aparatul de casă şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice, (art. 277 alin. (3) din Codul Contravenţional)

de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate), (art. 277 alin. (6) din Codul Contravenţional)

de la 150 la 500 de unităţi convenţionale

-

Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, (art. 277 alin. (8) din Codul Contravenţional)

de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice; de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

-

Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune, (art. 277 alin. (9) din Codul Contravenţional)

de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice; de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Împiedicarea exercitării atribuţiilor de control sau refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc, sau prezentarea de date falsificate, (art. 277¹ alin. (1) din Codul Contravenţional)

de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa suspendată /retrasă, sau cu licenţa nevalabilă, (art. 277¹ alin. (2) din Codul Contravenţional)

de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerinţelor legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi ale altor acte normative, inclusiv folosirea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani în urmă sau nedeclararea la licenţiere a unităţilor structurale şi/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti şi fiecare masă de joc), (art. 277¹ alin. (4) din Codul Contravenţional)

de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat,(art. 2931 alin. (1) din Codul Contravenţional)

50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control, (art. 2931 alin. (2) din Codul Contravenţional)

150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată), (art. 2931 alin. (3) din Codul Contravenţional)

50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului, înlocuirea bonului de casă sau predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar, (art. 2931 alin. (4) din Codul Contravenţional)

50 de unităţi convenţionale

-

Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti din activitatea curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională, (art. 2931 alin. (5) din Codul Contravenţional)

50 de unităţi convenţionale

-

Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare), (art. 2931 alin. (6) din Codul Contravenţional)

100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Lipsa la vedere a anunţului prin care se atenţionează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă (de forma şi conţinutul stabilit) şi obligaţia de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamaţii, (art. 2931 alin. (7) din Codul Contravenţional)

75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

-

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control, (art. 2931 alin. (8) din Codul Contravenţional)

50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a deţine certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică cu certificatul de înregistrare cu termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control, (art. 2931 alin. (9) din Codul Contravenţional)

100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice; 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Exploatarea (inclusiv asistenţa tehnică) a maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, precum şi a celor scoase de la evidenţă (înregistrare) la organul fiscal, (art. 2931 alin. (10) din Codul Contravenţional)

de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice; de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

-

Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă, (art. 299 alin. (1) din Codul Contravenţional)

de la 20 la 30 de unităţi convenţionale

-

Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale, (art. 301 alin. (1) din Codul Contravenţional)

de la 100 la 150 de unităţi convenţionale

Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale, (art. 301 alin. (2) din Codul Contravenţional)

Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale, (art. 3011 din Codul Contravenţional)

de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

-

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...