37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie

Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie

16.07.20143.382 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie

A fost publicat Ordinul nr. 995 din 07.07.2014 emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit căruia s-a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea.

Acest Regulament se va folosi pentru imprimarea următoarelor documente cu regim special:
a) Foaie de parcurs pentru autoturisme;
b) Foaie de parcurs pentru autocamioane;
c) Foaie de parcurs pentru autobuze;
d) Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
e) Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
f) Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
g) Act de achiziţie a mărfurilor;
h) Bon de plată;
i) Borderou de achiziţie a laptelui.

Seria şi numărul formularelor menţionate constă  din 3 litere şi, respectiv, 8 cifre. Eliberarea  seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special se va efectua entităţilor ce au obligaţia utilizării acestora în activitatea sa, în conformitate cu cadrul normativ şi legislativ existent.

Atribuirea seriei şi diapazonului de numere se va efectua în mod electronic şi  gratuit. Comanda privind eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entităţi a formularelor documentelor primare enumerate mai sus, se prezintă organului fiscal prin accesarea pe portalul www.servicii.fisc.md a Sistemului informatic „Comandarea o -line a formularelor tipizate”. Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică  tipul  documentului, pentru care se solicită  serie şi diapazon de numere, şi cantitate necesară. Potrivit reprezentanţilor IFPS, acest serviciu  va fi activ in curînd.

Generarea seriei şi a diapazonului de numere se va face în mod automatizat de către Sistem, iar entitatea va vizualiza recipisa care conţine seria şi  diapazonul de numere acordat.  Entităţilor, care dispun de serie şi  diapazon de numere reflectat în recipisă, li se permite să utilizeze formulare tipizate de documente primare cu regim special, imprimate de sine stătător, sau  prin intermediul unei entităţi terţe, pe hârtie prevăzută fără însemne de protecţie, conform condiţiilor stabilite, de legislaţia în vigoare.

În cazul în care entitatea se lichidează sau este supusă reorganizării, aceasta are obligaţia de a restitui seria şi diapazonul de numere neutilizate pentru formulare.

Pentru restituirea seriei şi diapazonului de numere a formularelor neutilizate, entitatea va accesa ”Cererea  de restituire a serie şi diapazonului de numere” în care se va indica  seria şi diapazonul de numere pe formulare tip care se restituie de entitate, iar Sistemul va genera o recipisă de confirmare a recepţionării.

Totodată vă atragem atenţia că conform Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 imprimarea acestor formulare se va face conform condiţiilor stabilite în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special, de Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare cu regim special. Formularele  primite pînă la intrarea în vigoare a acestui ordin, se vor folosi pînă la epuizarea lor.

Va amintim ca anterior au fost făcute modificări în Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997  prin care sa stabilit că tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al RM.

Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie

A fost publicat Ordinul nr. 995 din 07.07.2014 emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit căruia s-a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea.

Acest Regulament se va folosi pentru imprimarea următoarelor documente cu regim special:
a) Foaie de parcurs pentru autoturisme;
b) Foaie de parcurs pentru autocamioane;
c) Foaie de parcurs pentru autobuze;
d) Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
e) Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
f) Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
g) Act de achiziţie a mărfurilor;
h) Bon de plată;
i) Borderou de achiziţie a laptelui.

Seria şi numărul formularelor menţionate constă  din 3 litere şi, respectiv, 8 cifre. Eliberarea  seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special se va efectua entităţilor ce au obligaţia utilizării acestora în activitatea sa, în conformitate cu cadrul normativ şi legislativ existent.

Atribuirea seriei şi diapazonului de numere se va efectua în mod electronic şi  gratuit. Comanda privind eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entităţi a formularelor documentelor primare enumerate mai sus, se prezintă organului fiscal prin accesarea pe portalul www.servicii.fisc.md a Sistemului informatic „Comandarea o -line a formularelor tipizate”. Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică  tipul  documentului, pentru care se solicită  serie şi diapazon de numere, şi cantitate necesară. Potrivit reprezentanţilor IFPS, acest serviciu  va fi activ in curînd.

Generarea seriei şi a diapazonului de numere se va face în mod automatizat de către Sistem, iar entitatea va vizualiza recipisa care conţine seria şi  diapazonul de numere acordat.  Entităţilor, care dispun de serie şi  diapazon de numere reflectat în recipisă, li se permite să utilizeze formulare tipizate de documente primare cu regim special, imprimate de sine stătător, sau  prin intermediul unei entităţi terţe, pe hârtie prevăzută fără însemne de protecţie, conform condiţiilor stabilite, de legislaţia în vigoare.

În cazul în care entitatea se lichidează sau este supusă reorganizării, aceasta are obligaţia de a restitui seria şi diapazonul de numere neutilizate pentru formulare.

Pentru restituirea seriei şi diapazonului de numere a formularelor neutilizate, entitatea va accesa ”Cererea  de restituire a serie şi diapazonului de numere” în care se va indica  seria şi diapazonul de numere pe formulare tip care se restituie de entitate, iar Sistemul va genera o recipisă de confirmare a recepţionării.

Totodată vă atragem atenţia că conform Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 imprimarea acestor formulare se va face conform condiţiilor stabilite în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special, de Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare cu regim special. Formularele  primite pînă la intrarea în vigoare a acestui ordin, se vor folosi pînă la epuizarea lor.

Va amintim ca anterior au fost făcute modificări în Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997  prin care sa stabilit că tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al RM.

Comentarii

  1. pokemon spune:

    ce inseamna „hârtie prevăzută fără însemne de protecţie” ???

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...