37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Propunerile AmCham vizavi de deducerile aferente activității de întreprinzător

Propunerile AmCham vizavi de deducerile aferente activității de întreprinzător

31.07.20171.493 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

AmCham, vine cu propuneri către Ministerul Finanțelor, de ajustare a prevederilor pentru Politica fiscală şi vamală pentru 2018, cu referire la deducerile aferente activității de întreprinzător.

Astfel, ca urmare a analizei datelor la întreprinderile membre AmCham (atât în domeniul comerțului, cât și din domeniul agricol), s-a constat că coeficientul (1% din venit impozabil) propus în cadrul proiectului este unul inechitabil, deoarece nu va permite deducerea pierderilor din perisabilități, deșeuri și reziduri în cazul contribuabililor care înregistrează pierderi fiscale. Prin urmare, AmCham, vine cu propunerea ca deducerea reduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale să se permită în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor (Legea nr. 138 din 17 iunie 2016), dar nu depășească 0,5% din venitul de vânzări.

Totodată, Camera de Comerţ Americană, consideră că prin modificarea definițiilor la art. 26 al Codului fiscal, vor apărea incertitudini privind deducerea amortizării calculate pentru investițiile imobiliare, pentru care se aplică metoda de evaluare bazată pe cost (potrivit SNC "Investiții imobiliare" sau IAS 40 „Investment property") și propune ca să fie completat alin.(2) al art. 26 din Codul fiscal cu următoarea explicație: "În sensul prezentului titlu, se consideră mijloc fix - investiția imobiliară (cu excepția terenurilor) pentru care se aplică metoda de evaluare bazată pe cost".

AmCham, salută intenția Ministerului Finanțelor de a simplifica modalitatea de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și de a reduce timpul necesar pentru întocmirea declarațiilor fiscale, totuși, consideră că redacția propusă necesită anumite ajustări. Un exemplu în acest sens, poate fi considerat, modalitatea de deducere a cheltuielilor de reparație a mijloaceloe fixe.

Valoarea autoturismului, considerat de lux, ar putea crește de la 200 000 lei - la 300 000 lei. Limita actuală, este considerată necorespunzătoare prețurilor de piață, aplicabile autoturismelor. În opinia AmCham, drept exemplu pot servi autoturismele noi procurate și utilizate de către instituțiile de stat.

Din momentul ultimei modificări a limitei pentru deducerea amortizării autoturismelor, au trecut 10 ani, timp în care prețurile în lei la autoturisme au crescut datorită următorilor factori:

a) Rata cumulată a inflației pentru perioada 2007-2017 a constituit peste 50%;
b) Rata de schimb MDL/EUR s-a modificat de la 16,6 media în 2007 la 20,9 media pe anul in curs, ceea ce reprezinta o crestere de 126%;
c) Cota accizelor la importul de autoturisme a crescut de 2 ori (de la aproximativ 10 lei/1 cm3 la peste 20 lei/1cm3 pentru un autoturism cu motor-benzină de maximum 2 000 cm3).

Aliniatele noi, propuse de către Ministerul Finanțelor, pentru completarea art. 27 din Codul fiscal:

  • (13) "Nu se calculează uzura mijloacelor fixe procurate pentru care nu au fost determinate obligaţiuni privind plata lor. În cazul finanţării parţiale a procurărilor, uzura se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. În cazul în care există finanţarea totală a procurărilor mijloacelor fixe, uzura aferentă acestora nu se calculează."
  • (14) "Prin derogare de la (13) suma subvențiilor obținute urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe."

ar putea fi abrogate, deoarece în opinia AmCham, acestea ar veni în contradicție cu prevederile existente la alin (12) din același cod, argumentând că reglementările actuale de la alin. (12) au fost introduse la insistența mediului de afaceri începând cu anul 2014, dat fiind faptul că la primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit, venitul obținut de la această operațiune se impozitează în regim obișnuit cu 12%, iar amortizarea acestui mijloc fix nu se permite spre deducere - tranzacția fiind impozitată dublu cu impozit pe venit din activitatea de întreprinzător.

AmCham, vine cu propuneri către Ministerul Finanțelor, de ajustare a prevederilor pentru Politica fiscală şi vamală pentru 2018, cu referire la deducerile aferente activității de întreprinzător.

Astfel, ca urmare a analizei datelor la întreprinderile membre AmCham (atât în domeniul comerțului, cât și din domeniul agricol), s-a constat că coeficientul (1% din venit impozabil) propus în cadrul proiectului este unul inechitabil, deoarece nu va permite deducerea pierderilor din perisabilități, deșeuri și reziduri în cazul contribuabililor care înregistrează pierderi fiscale. Prin urmare, AmCham, vine cu propunerea ca deducerea reduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale să se permită în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor (Legea nr. 138 din 17 iunie 2016), dar nu depășească 0,5% din venitul de vânzări.

Totodată, Camera de Comerţ Americană, consideră că prin modificarea definițiilor la art. 26 al Codului fiscal, vor apărea incertitudini privind deducerea amortizării calculate pentru investițiile imobiliare, pentru care se aplică metoda de evaluare bazată pe cost (potrivit SNC "Investiții imobiliare" sau IAS 40 „Investment property") și propune ca să fie completat alin.(2) al art. 26 din Codul fiscal cu următoarea explicație: "În sensul prezentului titlu, se consideră mijloc fix - investiția imobiliară (cu excepția terenurilor) pentru care se aplică metoda de evaluare bazată pe cost".

AmCham, salută intenția Ministerului Finanțelor de a simplifica modalitatea de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și de a reduce timpul necesar pentru întocmirea declarațiilor fiscale, totuși, consideră că redacția propusă necesită anumite ajustări. Un exemplu în acest sens, poate fi considerat, modalitatea de deducere a cheltuielilor de reparație a mijloaceloe fixe.

Valoarea autoturismului, considerat de lux, ar putea crește de la 200 000 lei - la 300 000 lei. Limita actuală, este considerată necorespunzătoare prețurilor de piață, aplicabile autoturismelor. În opinia AmCham, drept exemplu pot servi autoturismele noi procurate și utilizate de către instituțiile de stat.

Din momentul ultimei modificări a limitei pentru deducerea amortizării autoturismelor, au trecut 10 ani, timp în care prețurile în lei la autoturisme au crescut datorită următorilor factori:

a) Rata cumulată a inflației pentru perioada 2007-2017 a constituit peste 50%;
b) Rata de schimb MDL/EUR s-a modificat de la 16,6 media în 2007 la 20,9 media pe anul in curs, ceea ce reprezinta o crestere de 126%;
c) Cota accizelor la importul de autoturisme a crescut de 2 ori (de la aproximativ 10 lei/1 cm3 la peste 20 lei/1cm3 pentru un autoturism cu motor-benzină de maximum 2 000 cm3).

Aliniatele noi, propuse de către Ministerul Finanțelor, pentru completarea art. 27 din Codul fiscal:

  • (13) "Nu se calculează uzura mijloacelor fixe procurate pentru care nu au fost determinate obligaţiuni privind plata lor. În cazul finanţării parţiale a procurărilor, uzura se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. În cazul în care există finanţarea totală a procurărilor mijloacelor fixe, uzura aferentă acestora nu se calculează."
  • (14) "Prin derogare de la (13) suma subvențiilor obținute urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe."

ar putea fi abrogate, deoarece în opinia AmCham, acestea ar veni în contradicție cu prevederile existente la alin (12) din același cod, argumentând că reglementările actuale de la alin. (12) au fost introduse la insistența mediului de afaceri începând cu anul 2014, dat fiind faptul că la primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit, venitul obținut de la această operațiune se impozitează în regim obișnuit cu 12%, iar amortizarea acestui mijloc fix nu se permite spre deducere - tranzacția fiind impozitată dublu cu impozit pe venit din activitatea de întreprinzător.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...