37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Propuneri de ajustare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit

Propuneri de ajustare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit

25.07.20171.856 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministrul finanțelor, Octavian Armașu, va prezenta în cadrul ședinței guvernului din 26 iulie curent, un Proiect de lege, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Proiectul Hotărârii menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și în vederea elucidării unor situații la care frecvent sunt abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

Prin completările operate la Regulament, se prezintă explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor personale pentru persoanele fizice străine, care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată.

Redacția nouă, a punctului 6 din Regulamentul sus menționat, va stipula că, impozitul pe venit se va reţine din veniturile angajaţilor, ale altor persoane fizice terțe care nu practică activitate de întreprinzător, calculate şi îndreptate spre achitare sub orice formă: salarii, sporuri la salariu, prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.), recompense, onorarii, comisioane, ajutoare materiale şi alte plăți achitate pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări și alte venituri, precum și veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor.

Nu vor fi considerate facilităţi impozabile acordate angajatului, cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014, precum și cheltuielile anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului, în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, calculată ca sumă fixă în valoare absolută, stabilită pe anul respectiv, potrivit art. 19 lit. a) din Codul fiscal.

Se mai propune ca, angajatul care pe parcursul anului fiscal obține dreptul la scutiri ca urmare a dobândirii statutului de rezident în scopuri fiscale, va prezenta angajatorului, o cerere în forma stabilită la anexa nr. 6. În cazul dat angajatorul nu va efectua recalcularea impozitului pe venit de la începutul anului. Angajatorul va putea să utilizeze toată scutirea anuală la impozitul pe venit, prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul în care angajatul va renunța benevol la scutirile la impozitul pe venit, acesta va prezenta angajatorului o cerere în formă liberă, în care va solicita neacordarea scutirilor respective până la finele anului de gestiune.

Angajatul va pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, dacă acestea au obținut venit în perioada anului fiscal, în valoare ce depășește scutirea personală privind impozitul pe venit, stabilită la art. 33 alin.(1) din Codul fiscal.

În proiectul de lege vizat se includ și prevederi pentru angajații parcurilor de tehnologii informaționale.

În cazul în care angajații cumulează doua funcții la una și aceeași entitate din domeniul tehnologiilor informaționale, angajatorul urmează să completeze două fișe personale:

  • fișa de evidență a venitului sub forma de salariu și a altor plăți, inclusiv a impzitului pe venit, obținute din activitatea în calitate de programator sau în alte funcții din domeniul tehnologiilor informaționale, funcții specificate în anexa nr.1 la Legea nr. 1164-XII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal;
  • fișa de personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și alte plăți, inclusiv a impozitului pe venit, obținute ca urmare a exercitării a altei funcții decât cea de programator sau altor funcții din domeniul IT.

În ceea ce privește modul de completare a fișei personale de evidență a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului precum şi a impozitului pe venit reținut din aceste plăți, dacă salariatul este angajat pe parcursul anului fiscal curent, numărul de luni se determină începând cu luna în care el a fost angajat.

Autorii proiectului vin cu propunerea, de a prelungi termenul de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, care urmează să fie extins până la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. În prezent, aceasta se prezintă până la data de 25 martie.

Concomitent, ținând cont de faptul că la art.92 alin. (5) din Codul fiscal, prin care se stipulează ca Ministerul Finanțelor va stabili lista și forma documentelor privind declararea impozitului pe venit, precum și modul de completare a acestora , proiectul vine cu sugestia ca anexele nr.1-nr.5, să-și piardă valabilitatea după ultima perioadă fiscală a anului 2017.

Autorii speră, că prin aprobarea Proiectului, se va mari gradul de conformare a contribuabililor, ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Ministrul finanțelor, Octavian Armașu, va prezenta în cadrul ședinței guvernului din 26 iulie curent, un Proiect de lege, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Proiectul Hotărârii menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și în vederea elucidării unor situații la care frecvent sunt abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

Prin completările operate la Regulament, se prezintă explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor personale pentru persoanele fizice străine, care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată.

Redacția nouă, a punctului 6 din Regulamentul sus menționat, va stipula că, impozitul pe venit se va reţine din veniturile angajaţilor, ale altor persoane fizice terțe care nu practică activitate de întreprinzător, calculate şi îndreptate spre achitare sub orice formă: salarii, sporuri la salariu, prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.), recompense, onorarii, comisioane, ajutoare materiale şi alte plăți achitate pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări și alte venituri, precum și veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor.

Nu vor fi considerate facilităţi impozabile acordate angajatului, cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014, precum și cheltuielile anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului, în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, calculată ca sumă fixă în valoare absolută, stabilită pe anul respectiv, potrivit art. 19 lit. a) din Codul fiscal.

Se mai propune ca, angajatul care pe parcursul anului fiscal obține dreptul la scutiri ca urmare a dobândirii statutului de rezident în scopuri fiscale, va prezenta angajatorului, o cerere în forma stabilită la anexa nr. 6. În cazul dat angajatorul nu va efectua recalcularea impozitului pe venit de la începutul anului. Angajatorul va putea să utilizeze toată scutirea anuală la impozitul pe venit, prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul în care angajatul va renunța benevol la scutirile la impozitul pe venit, acesta va prezenta angajatorului o cerere în formă liberă, în care va solicita neacordarea scutirilor respective până la finele anului de gestiune.

Angajatul va pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, dacă acestea au obținut venit în perioada anului fiscal, în valoare ce depășește scutirea personală privind impozitul pe venit, stabilită la art. 33 alin.(1) din Codul fiscal.

În proiectul de lege vizat se includ și prevederi pentru angajații parcurilor de tehnologii informaționale.

În cazul în care angajații cumulează doua funcții la una și aceeași entitate din domeniul tehnologiilor informaționale, angajatorul urmează să completeze două fișe personale:

  • fișa de evidență a venitului sub forma de salariu și a altor plăți, inclusiv a impzitului pe venit, obținute din activitatea în calitate de programator sau în alte funcții din domeniul tehnologiilor informaționale, funcții specificate în anexa nr.1 la Legea nr. 1164-XII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal;
  • fișa de personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și alte plăți, inclusiv a impozitului pe venit, obținute ca urmare a exercitării a altei funcții decât cea de programator sau altor funcții din domeniul IT.

În ceea ce privește modul de completare a fișei personale de evidență a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului precum şi a impozitului pe venit reținut din aceste plăți, dacă salariatul este angajat pe parcursul anului fiscal curent, numărul de luni se determină începând cu luna în care el a fost angajat.

Autorii proiectului vin cu propunerea, de a prelungi termenul de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, care urmează să fie extins până la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. În prezent, aceasta se prezintă până la data de 25 martie.

Concomitent, ținând cont de faptul că la art.92 alin. (5) din Codul fiscal, prin care se stipulează ca Ministerul Finanțelor va stabili lista și forma documentelor privind declararea impozitului pe venit, precum și modul de completare a acestora , proiectul vine cu sugestia ca anexele nr.1-nr.5, să-și piardă valabilitatea după ultima perioadă fiscală a anului 2017.

Autorii speră, că prin aprobarea Proiectului, se va mari gradul de conformare a contribuabililor, ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...