37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale

Proiectul Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale

15.03.20181.168 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal a fost publicat pe pagina web a autorităţii.

Articolul indicat a fost modificat prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 şi prevede că se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală la plăţile reglementate de CF. 

Tot prin Legea nr.178 a fost abrogat alin. (11) din art. 265 din CF. Drept urmare, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 ,,Cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal" își pierde efectul și de asemenea urmează a fi abrogat. Suplimentar, luând în considerare necesitatea elaborării unei noi proceduri de stingere a restanțelor în cuantum de până la 10 lei, ministerul a elaborat proiectul noului ordin.

Conform prevederilor proiectului, selectarea contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se va efectua anual, până la 15 februarie de către Instituţia publică ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe" (CTIF) în baza informaţiei disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. În rezultatul selectării va fi determinată restanţa pasibilă anulării în cuantumul total de 10 lei per contribuabil.

Tot CTIF va întocmi lista contribuabililor ale căror obligații fiscale urmează a fi anulate și Forma DFISC, care prezintă anexele nr. 2 și nr. 3 la proiectul Regulamentului.

Însăşi procedura de anulare, cu utilizarea metodei anulare şi indicarea codului motivului legal CF172/3, va fi efectuată de Serviciul Fiscal de Stat. Autorii proiectului consideră că în cazul în care după efectuarea anulării restanţelor se vor depista cazuri de admitere a unor erori, acestea se vor înlătura de către subdiviziunile SFS, prin perfectarea unui formular nou DFISC.

Informația ce atestă sumele anulate din Sistemul informațional, la solicitarea entităţii sau a reprezentantului legal al acesteia, vă fi eliberată de către subdiviziunile SFS din raza de deservire a contribuabilului. 

În proces vor fi implicate şi autoritățile administrației publice locale și Serviciul Vamal, care, în baza informațiilor deținute referitor la obligațiile fiscale, administrate de Codul fiscal, vor selecta contribuabilii, ale căror obligaţii fiscale urmează a fi anulate și vor efectua stingerea restanței, care, la rândul său, se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, pentru fiecare contribuabil în parte, în baza Deciziilor emise de aceștia.

La încheierea procedurii, SFS va publica pe pagina oficială lista cu sumele anulate din Sistemul informaţional.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...