37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul pentru modificarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la buget

Proiectul pentru modificarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la buget

01.08.2016593 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern a fost elaborat în vederea perfecționării cadrului normativ în domeniu, în caz de solicitare a rambursării sumei contribuțiilor individuale virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Este necesar de menționat, că angajatorii sunt obligați să prezinte periodic structurilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale declarațiile persoanelor asigurate, prin care se confirmă mărimea contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru fiecare angajat. Până la moment se constată situații, când plătitorii de contribuții de asigurări sociale omit să-și onoreze în termeni obligațiile stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale, prezentând cu întîrziere declarațiile persoanelor asigurate Forma REV-5, ceea ce face dificil procesul de rambursare a contribuției individuale. În asemenea situații apar momente de incertitudini în ceea ce privește termenul de rambursare și prin modificările propuse se indică acest termen.

Menționăm, că începând cu 1 ianuarie 2009 contribuția individuală reținută și virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate în baza unei cererii-tip depusă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, în termen de 3 ani din data determinării surplusului de plată, la care, actualmente se anexează în mod obligatoriu copia documentului ce identifică persoana asigurată și copia certificatului de atribuire a CPAS persoanei asigurate.

Odată cu lansarea posibilității de prezentare a anchetei REV-1 prin intermediul SIA „E-Raportare" de către plătitorii de contribuții la BASS, se exclude necesitatea de eliberare a listei codurilor CPAS atribuite persoanelor asigurate conform documentelor prezentate de către angajator, cît și a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale. Nemijlocit, utilizarea codurilor (CPAS) se realizează în mod electronic. Verificarea existenței codului CPAS de către plătitorii de contribuții la BASS este posibilă prin intermediul aplicației „Află codul CPAS" plasată pe pagina oficială a CNAS www.cnas.md fapt care, de asemenea exclude necesitatea de eliberare a certificatelor de atribuire a codurilor personale de asigurări sociale.

Totodată, s-a recurs la excluderea eliberării certificatelor de atribuire a codurilor personale de asigurări sociale în scopul realizării acțiunii 1.11 „Eliminarea certificatului de atribuire a codului personal de asigurări sociale din uz", prevăzut la pct. C Reforma serviciilor publice din cadrul proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018.

De asemenea, prezentul proiect oferă dreptul persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale să obțină acces la datele lor personale prin eliberarea de către CNAS a extrasului de cont, pe suport de hârtie sau în mod electronic, prin accesarea contului curent, prin intermediul Sistemului Informațional ACCES CPAS. Astfel, se exclude prevederea privind eliberarea extrasului de cont la cererea asiguratului contra plată.

Persoane responsabile
Russu Nelea tel 269-339 nelea.rusu@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 10.08.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...