37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative (implementarea raportului unic FSIC16 privind plățile salariale)

Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative (implementarea raportului unic FSIC16 privind plățile salariale)

16.05.20161.182 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul amendamentelor la legislația în vigoare este elaborat în scopul excluderii dublării informației prezentate de agenții economici către instituțiile publice și stabilirii organului responsabil pentru recepționarea și procesarea lui.

Actualmente, toți agenții economici din Republica Moldova care au persoane angajate sînt obligați să prezinte cinci rapoarte diferite care se referă la plățile salariale și impozitele aferente, și unele aspecte privind relațiile de muncă:

 1. IRV14 „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar către Serviciul Fiscal de Stat;
 2. BASS „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar către Casa Națională de Asigurări Sociale;
 3. REV5 „Declarația persoanei asigurate" (cîte un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include pînă la 50 de angajați) - se prezintă lunar către Casa Națională de Asigurări Sociale;
 4. MED08 „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă trimestrial către Serviciul Fiscal de Stat;
 5. Formularul 2-03/l - se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Aplicarea rapoartelor menționate mai sus cauzează costuri și timp pentru întreprinzători, avîndu-se în vedere că:

 • regimul actual de raportare implică 5 documente și fluxuri de informații diferite;
 • un șir de date din rapoartele menționate se dublează;
 • întreprinzătorii trebuie să interacționeze cu 3 entități de raportare diferite (SFS, CNAS, CNAM);
 • rapoartele în cauză urmează a fi prezentate la diferite perioade de raportare (lunar, trimestrial, pînă la data de 25 a fiecărei luni, pînă la data de 7 a fiecărei luni).

Este necesar de a remarca, că aplicarea în prezent a celor 5 rapoarte impune costuri semnificative autorităților publice implicate pentru recepționarea rapoartelor și prelucrarea acestora, precum ar fi necesitatea creării și menținerii unei rețele locale de subdiviziuni care recepționează rapoarte, colaboratori implicați în primirea și prelucrarea rapoartelor, necesitatea implementării unor resurse informaționale separate cu funcții de introducere și prelucrare a datelor etc.

În scopul optimizării raportării către autoritățile publice, proiectul amendamentelor propune substituirea celor 5 rapoarte existente cu un raport unificat FSIC16. Reieșind din atribuțiile legale stabilite Serviciului Fiscal de Stat, în particular art.10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12.04.2015, art.30 și art.35 din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, se propune ca administrarea raportului unificat să fie efectuată de către această instituție.

Respectiv, agenții economici nu vor prezenta raportări distincte la diferite perioade de raportare către SFS, CNAS și CNAM, ci vor prezenta un singur raport lunar, pînă la data de 25 a fiecărei luni, către SFS.

Raportul unificat FSIC16 are la bază datele din cele 5 rapoarte existente. În același timp, substituirea celor 5 rapoarte existente cu raportul unificat FSIC16 va permite eliminarea datelor care se dublează și diminuarea volumului datelor de raportare cu cca. 40%.

Implementarea Raportului unificat este benefică atît pentru agenți economici, cît și pentru instituțiile statului. Această optimizare urmează a fi examinată  nu doar ca o simplificare a activității de prezentare a rapoartelor, dar și ca un instrument puternic pentru instituțiile publice de combatere a evaziunii fiscale, dat fiind faptul că va oferi următoarele beneficii:

2.1. Substituirea a 5 rapoarte existente cu un raport unificat, caracterizat prin:

 • diminuarea timpului și costurilor pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor către autoritățile publice;
 • interacțiunea agenților economici cu o singură autoritate publică (SFS), față de situația actuală în care agenții economici interacționează cu 3 autorități diferite în vederea prezentării rapoartelor (SFS, CNAS, CNAM);
 • eliminarea dublării acelorași date în diferite rapoarte și, drept consecință, diminuarea volumului de date raportate cu cca.40%.

2.2. Concentrarea datelor privind fondul de remunerare a muncii, impozitele și contribuțiile calculate, precum și stabilirea unei perioade unice de raportare și achitare a lor:

 • În acest mod vor fi create reguli unice pentru prezentarea sau neprezentarea raportului (dării de seamă fiscale), aplicarea sancțiunilor și corectarea rapoartelor precedente. Pentru stat, aceasta va aduce economii de resurse financiare din contul eliberării CNAS de obligația de recepționare și procesare a rapoartelor, ele fiind procesate doar de SFS, cu furnizarea ulterioară a datelor procesate către CNAS pentru utilizare.

2.3. Acordarea SFS a unui instrument eficient de combatere a fenomenului „salariilor în plic":

 • Agenții economici vor prezenta informația despre toate plățile calculate angajaților lor pe fiecare persoană aparte, cu divizarea pe tipuri de venit (salariu, indemnizații sociale și pentru concedii), inclusiv cu indicarea funcțiilor ocupate. Această informație este folosită în prezent pentru calcularea indemnizațiilor și pensiilor de către CNAS (care conform Legii nr.489/1999 este responsabilă doar pentru verificarea corectitudinii de calculare a indemnizațiilor și pensiilor, conform stagiului de muncă pentru acordarea acestor indemnizații). Totodată, conform art. 30 din aceeași lege și art.10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, organele fiscale sînt responsabile pentru verificarea corectitudinii calculării contribuțiilor sociale de către agenți economici. Accesul organelor fiscale la informația lunare privind salariile calculate separat pentru fiecare funcție/profesie și sector al economiei va permite crearea unor modele eficiente de estimare a nivelului mediu de salarii în cadrul întreprinderilor și evidențierea situațiilor de micșorare intenționată a sumelor declarate, precum și contracararea salariilor „în plic".

2.4. Simplificarea cerințelor legislației muncii față de agenții economici:

 • Cerințele impuse de legislația muncii pentru agenții economici vor fi simplificate semnificativ datorită eliminării obligației de prezentare a statelor de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii și a carnetului de muncă. Această măsură însă nu va afecta drepturile angajaților și nici posibilitatea Inspectoratului de Stat al Muncii de a efectua controale și a asigura respectarea legislației muncii, avîndu-se în vedere că datele din carnetul de muncă se regăsesc în alte documente privind relațiile de muncă (contractul individual de muncă, ordine interne, FSIC16).

Amendamentele propuse la actele legislative în vigoare prevăd următoarele aspecte principale:

 • se elimină prevederile din legislația actuală conform cărora întreprinzătorii prezintă rapoartele IRV14, BASS, REV5/REV-2, MED08 și Formularul 2-03/l; respectiv, toate aceste rapoarte urmează a fi substituite de raportul FSIC16;
 • se elimină prevederile conformă cărora întreprinzătorii vor prezenta raportări către CNAS și CNAM;
 • se elimină carnetul de muncă și obligația întreprinzătorilor de a prezenta statele de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Suplimentar, modificărilor la actele legislative în vigoare, este necesară aprobarea raportului FSIC16 prin Hotărîre de Guvern.

Persoane responsabile
Valentina Chiper Tel. +373 22 250 616 e-mail valentina.chiper@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 23.05.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

 1. Tascu Angela spune:

  Buna ziua! Daca vor fi aprobate aceste schimbari va fi un plus pentru toti.Multumim specialistilor care produc schimbari si pentru noi!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...