37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii

Proiectul pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii

08.07.2016240 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea promovării politicilor de susţinere a familiilor cu copii a reieşit din obligaţiile asumate în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin HG nr. 808 din 7 octombrie 2014). Totodată, Programul de activitate al Guvernului RM 2016-2018, prevede „Dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii” şi Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (aprobată prin HG nr. 434 din 10 iunie 2014) are drept obiectiv general „Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediul familial”.

Principalele prevederi ale proiectului sunt majorarea cu 100 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani, pentru persoanele neasigurate şi a cuantumului minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, pentru persoanele asigurate.

Propunerea cu referire la cuantumul de 540 de lei a indemnizaţiilor de creştere/îngrijire a copiilor este fundamentată de posibilităţile redistribuirii mijloacelor financiare între subprogramele bugetului asigurărilor sociale de stat. Resursele financiare menţionate au fost identificate în cadrul aceluiaşi subprogram „Protecţia familiei şi copilului” prin redistribuirea a sumei 14738,7 mii lei de la activitatea „Susţinerea persoanelor asigurate pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani” spre activitatea „Susţinerea persoanelor neasigurate pentru creşterea copilului până la vârsta de 1.5 ani”.

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002.

Persoane responsabile
Moraru-Chilimar Rodica, 022 26 93 41, 022 26 93 42

Data limită pentru comentarii: 31.07.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...