37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Ordinului MF „Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor MF nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

Proiectul Ordinului MF „Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor MF nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

03.02.2016395 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea modificării şi completării Ordinului nr. 83 din 7 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general" este generată de prevederile pct. 33 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 care prevede, că conţinutul Programului de examinare se reexaminează periodic, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate în actele legislative şi normative.

Astfel, la Compartimentul II „Contabilitatea Financiară" au fost operate modificări şi completări, ţinînd cont de punerea în aplicare a ordinului Ministrului Finanţelor nr. 105 din 17 iulie 2015 „Privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară".

Totodată, la Compartimentul VI „Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate" şi Compartimentul „Bibliografie", modificările şi completările sunt generate de actualizarea bibliografiei necesare pentru susţinerea examenului la disciplina „Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate".

Modificările şi completările propuse la ordinul menţionat mai sus vor îmbunătăţi calitativ conţinutul programului de examinare şi vor oferi un grad de claritate mai ridicat prevederilor acestuia.

Ordinul nr. 43 din 24 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit" a fost modificat prin excluderea cuvîntului „provizoriu", deoarece pe perioada implementării (de aproape 2 ani) nu a apărut necesitatea modificării şi prin urmare, prevederile acestuia pot fi aplicate pe o bază permanentă.

Persoane responsabile
Cristina Iachim, tel. 022 26 27 98, e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 15.02.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...