37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Legii privind fondurile cu capital de risc și proiectul Legii pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Proiectul Legii privind fondurile cu capital de risc și proiectul Legii pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

14.02.2018569 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Elaborarea proiectelor ambelor legi se impune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13.09.2012.

Obiectivul general al proiectului legii este creșterea competitivității IMM-urilor din Republica Moldova pe piața locală și internațională. Obiectivul în cauză presupune stimularea și sprijinirea inițiativelor de dezvoltare a unor tehnologii inovatoare, eficiente și ecologice, și facilitarea accesul IMM-urilor la finanțări pentru proiecte inovaționale și dezvoltării prin intermediul capitalului de risc. Scopul de bază al proiectului Legii este crearea unui cadru normativ eficient și optim privind constituirea și activitatea fondurilor cu capital de risc.

Fondurile cu capital de risc sunt entități care oferă investiții pentru IMM-uri, aflate la etapa de început a afacerii. De cele mai multe ori, astfel de companii realizează proiecte inovaționale cu un potențial mare de dezvoltare. În Republica Moldova, investițiile bazate pe capital de risc au un potențial înalt, motivat de o cerere extinsă de finanțare din partea IMM-urilor.

În Republica Moldova nu există oferte de investiții bazate pe capitalul de risc. Acest fapt are două consecințe majore:

  • potențialii investitori nu au posibilitatea de a investi în proiectele de afaceri al IMM-urilor, care, deși implică un grad înalt de risc, presupun și un nivel mai înalt de rentabilitate investițională, comparativ cu investițiile financiare în instrumente clasice;
  • nu există platforme investiționale care ar oferi resurse pentru proiecte de afaceri ce implică un grad înalt de risc, dar care au un potențial înalt și care, de regulă, sînt realizate la inițierea unor start-up-uri sau implementarea inovațiilor și transferurilor tehnologice.

Necesitatea elaborării și adoptării cadrului normativ privind fondurile cu capital de risc este argumentată de următoarele considerente:

  • accesul limitat la finanțare al IMM-urilor;
  • finanțarea insuficientă a inovațiilor;
  • numărul limitat de instrumente și mecanisme financiare;
  • dezvoltarea slabă a IMM inovaționale și lipsa instrumentelor inovative de susținere.

În concluzie, proiectul legii menționate stabilește condițiile de creare, autorizare și supraveghere, cerințe privind investițiile și investitorii eligibili, întreprinderile de portofoliu eligibile, structura portofoliului, administratorii și modul de administrare, organizarea activității interne a fondurilor. Totodată, proiectul legii pentru completarea Codului fiscal propune introducerea unor facilități fiscale, care vor impulsiona apariția fondurilor cu capital de risc, și vor stimula investițiile bazate de capital de risc.

Persoane responsabile
Răuleț Ion, Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri,
Tel.: (022) 250 673, e-mail: ion.raulet@mei.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 02.03.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...