37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare

Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare

06.12.20161.446 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultarea publică Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare.

Prin ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative (Anexa II la capitolul 3 Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă din titlul IV). Pentru realizarea acestui angajament în domeniul auditului situațiilor financiare urmează a fi transpusă Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate.

Pentru evaluarea compatibilității legislației în vigoare în domeniul auditului situațiilor financiare cu acquis-ului comunitar, Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat tabelul de transpunere. Ulterior în luna decembrie 2015, în rezultatul evaluării compatibilității, a fost elaborat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/CE) și Directivei privind auditul (2006/43/CE).

Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare a fost elaborat cu suportul proiectului regional STAREP (Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic) implementat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale.

Transpunerea Directivei privind auditul (2006/43/CE) oferă Ministerului Finanțelor  oportunitatea de a perfecționa cadrul de reglementare a activității de audit și de supraveghere publică, precum și pentru a stabili reglementări specifice referitor la auditul entităților de interes public.

Proiectul Legii privind la auditul situațiilor financiare are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințe specifice auditului entităților de interes public.

Persoane responsabile
Cristina Iachim, tel. 022 262798, e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 19.12.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...