37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată

11.01.2017407 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost elaborat de Ministerul Economiei în vederea executării prevederilor art.281 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Curtea), potrivit căruia, Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului proiectele de legi cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate neconstituționale.

Prin Hotărîrea nr.27 din 27 septembrie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (moştenirea părţii sociale), Curtea a declarat neconstituțională sintagma "operate în actele de constituire", prevăzută la alin.(1) și (2) din art.30 al Legii privind societățile cu răspundere limitată.

Curtea a constatat că, avînd în vedere că formarea și activitatea societății cu răspundere limitată se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților, există situații în care calitatea de nou asociat a dobînditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociații societății cu răspundere limitată. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobînditorului părții sociale, acesta fiind îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale. Totodată, Curtea remarcă lipsa unei reglementări a unor asemenea situații.

La acest compartiment (respectarea dreptului de asociere), legislația în vigoare conține unele reglementări, care însă lipsesc în cazurile dobîndirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale.

Prin urmare, proiectul de lege propune reglementarea dobîndirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, precum și efectele acesteia în ipoteza în care calitatea de asociat a dobînditorului părții sociale poate fi refuzată de asociați, precum și reglementarea faptului că, pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor privind dobîndirea părții sociale, dobînditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial, fără a fi necesar de prezentat actul de constituire modificat al societății cu răspundere limitată și hotărîrea adunării generale a asociaților în acest sens.

Concomitent menționăm că, implementarea proiectului de lege nu necesită alocarea unor resurse financiare de la bugetul de stat.

De asemenea, întru respectarea prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei.

În baza celor invocate, precum și în vederea executării prevederilor art.281 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, considerăm imperativă promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată.

Persoane responsabile
Diana Rusu, consultant superior, e-mail: diana.rusu@mec.gov.md; tel. 022 250-630, Direcţia juridică

Data limită pentru comentarii: 25.01.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...