37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

05.12.20161.912 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.

Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la proiectul legii „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului asigurărilor sociale de stat".

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul 90 „Protecţia socială" şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 la proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017".

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate sunt prezentate în anexa nr.3 la proiectul legii „Categoriile de plătitori, tarifele şi termenii de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat".

Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.

Prin urmare, se propune majorarea tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în celelalte categoriile de plătitori, care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori a întreprinderilor individuale; notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi, care au înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi, titularii patentei de întreprinzător, de la 7032 de lei anual în 2016 la 7512 de lei în 2017.

Persoane responsabile
Diana Cebotaru, Tel 022-26-93-38

Data limită pentru comentarii: 31.12.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...