37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut

11.11.2016254 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică Proiectul Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut.

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut a fost elaborat ca rezultat al necesității substituirii S.N.C. 63 „Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut și ale altor instituții similare" (SNC 63), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 89 din 28.10.2002 la cerințele internaționale de ţinere a contabilităţii şi raportare financiară.

Entitățile supravegheate de către CNPF, și anume asociațiile de economii și împrumut aplică regulile specifice de ținere a contabilității și raportare financiară stabilite în SNC 63 precum și aplică reguli de ținere a contabilității de ordin general prevăzute în standardele naționale de contabilitate, care au fost adaptate cerințelor internaționale de ţinere a contabilităţii şi raportare financiară. În prezent, SNC 63, care reglementează modul concret de contabilizare şi raportare financiară în asociațiile de economii și împrumut și alte organizații de creditare nebancară nu corespund Directivelor Uniunii Europene (UE) şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF).

Sistemul actual de raportare financiară al entităţilor supravegheate nu permite în măsura necesară obţinerea de către utilizatori a informaţiilor financiare pentru luarea deciziilor economice şi nu asigură transparenţa acestora. În acelaşi timp, informaţiile din rapoartele financiare nu sînt accesibile utilizatorilor externi, ceea ce creează dificultăţi considerabile în luarea deciziilor economice de către aceştia. În acest context, apare necesitatea armonizării actelor normative contabile actuale cu prevederile Directivelor UE şi SIRF.

Persoane responsabile
Postu Dorina, tel. 022 262785, e-mail: dorina.postu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 23.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...