37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA „Registrul unic al procurilor” și Nota Informativă

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA „Registrul unic al procurilor” și Nota Informativă

21.07.2016314 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Justiţiei promovează proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul unic al procurilor”.

Ministerul Justiţiei este abilitat să coordoneze lucrările de implementare a SRSJ care include acţiuni de consolidare a capacităţilor instituţionale şi dezvoltare profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret).

În contextul dat, Registrul Unic al Procurilor (RUP) este parte a activităţii notarilor reglementată prin Legea Nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, Monitorul Oficial Nr. 154-157 din 21.11.2002.

Demararea proiectului dat a fost propusa Ministerului Justiţiei de către Centrul de Guvernare Electronică la indicaţia Prim-Ministrului Republicii Moldova după consultările cu reprezentanţii mediului de afaceri (inclusiv AMCHAM), urmată de Indicaţia Guvernului nr. 0105-24 din 6 februarie 2014 cu privire la implementarea mecanismului de utilizare a semnăturii digitale în activitatea notarială, în principal pentru 2 motive:

  1. Necesitatea verificării centralizate a procurilor (valabilitate, termen, substituirea);
  2. Iniţierea posibilităţii dezvoltării procurii electronice în calitate de document electronic (Legea Republicii Moldova nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic) şi de reinginerie a serviciului public respectiv.

Organizarea şi funcţionarea Registrului procurilor, cerinţele de securitate şi integritate ale acestuia, precum şi modul de transmitere de către deţinătorul Registrului procurilor a datelor despre procurile înregistrate către deţinătorii altor registre precum şi modul de coordonare a funcţiilor între registre sînt reglementate prin regulamentul aprobat de Guvern.

Finalităţile urmărite prin promovarea acestui proiect sunt:

  • crearea registrului unic al procurilor;
  • elaborarea cadrului normativ necesar funcţionării acestui registru;
  • asigurarea suportului financiar necesar pentru crearea, dezvoltarea şi funcţionarea Registrului procurilor.

Necesitatea demarării unui proiect tehnologic complet nou, în defavoarea îmbunătăţirii soluţiei tehnice existente, a fost dictată de câteva motive:

  1. Necesitatea asigurării interoperabilităţii cu alte sisteme informaţionale prin intermediul sistemelor deschise şi "web-based".
  2. Cerinţa e-Gov de migrare a tuturor sistemelor informaţionale a autorităţilor publice pe MCloud şi integrarea cu platformele MSign, MPass, MPay, etc.

Registrul Unic al Procurilor (RUP) este destinat ca platforma unica de elaborare, stocare și verificare a procurilor autentificate notarial, inclusiv doar în format electronic. Toate procedurile urmează a fi efectuate prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcţionale pe hârtie (fluxurile opţionale pot fi dublate pe suport de hârtie - ca spre exemplu informarea la solicitare pe suport de hârtie).

Persoane responsabile
Bucșanu Irina

Data limită pentru comentarii: 08.08.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...