37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale

24.07.2015366 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale stabilite în art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.28 lit.z) şi pct.11 la anexa nr.2 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 este elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.71 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 12.04.2015 şi are drept scop simplificarea procedurii de introducere în Republica Moldova şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru: scopuri medicale, transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, curăţarea străzilor, împrăştiat materialele, colectarea deşeurilor.

Aceste mijloace de transport pot fi importate de către persoane juridice doar în cazul în care mijlocul de transport importat corespunde cu genul de activitate practicat de aceştia conform documentelor de constituire.

Mijloacele de transport pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), pot fi importate de către persoane fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova doar în cazul în care aceştia sunt persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor şi doar în schimbul compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport.

Beneficiarii care au importat aceste mijloace de transport, nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar aceste mijloacele de transport şi nu pot fi utilizate contrar destinaţiei acestora atît timp cît se vor afla în supraveghere vamală.În caz contrar, aceştia vor fi obligaţi să achite drepturile de import, precum şi amenzile şi penalităţile stabilite de legislaţie.

De asemenea, înmatricularea de stat a mijloacelor de transport, potrivit legislaţiei în vigoare, va fi realizată de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a actelor necesare.

Persoane responsabile
Tatiana Popa, tel. 022 262792, adresa de e-mail: tatiana.popa@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 07.08.2015

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...