37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului de procedură penală

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului de procedură penală

23.03.2016716 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală.

Atenţia sporită pentru specificul procesului de administrare fiscală nu este o problemă nouă pentru Republica Moldova. Relevanţa acestei probleme constă în faptul că impozitarea și procesul de administrare fiscală ocupă unul dintre cele mai importante locuri din totalitatea relaţiilor din cadrul economiei de piaţă şi reprezintă un element esenţial al mecanismului de gestionare a procesului de producţie și de dezvoltare economică. Impozitele sunt cea mai mare şi importantă sursă de venituri pentru bugetul statului. O înţelegere corectă a naturii economice a impozitării formează baza pentru îmbunătăţirea mecanismului de utilizare practică a acestei categorii în economie. De eficienţa şi eficacitatea sistemului fiscal depinde stabilitatea funcţionării întreprinderilor, precum şi atractivitatea lor pentru investiţii.

Optimizarea reglementării, micşorarea presiunii administrative și combaterea economiei  tenebre este un element important pentru dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova.

Diminuarea evaziunii fiscale, ca fenomen, se poate face ori prin intensificarea constrîngerilor, ori prin acordarea de stimulente pentru conformarea voluntară, ori printr-o combinaţie bine dozată a acestora.

Prin urmare,  suntem obligați să acordăm  suport dezvoltării economiei, în partea ce ține de procesul de  administrare fiscală, prin dezvoltarea mecanismului de conformare voluntară  și perfecționarea procesului de administrare fiscală.

În vederea asigurării unui sistem de administrare fiscală modern, Serviciul Fiscal de Stat este în căutarea soluțiilor noi de eficientizare şi modernizare a autorității fiscale, care să contribuie la reducerea costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale pentru contribuabili şi, totodată, să ducă la majorarea conformării voluntare la achitarea taxelor şi impozitelor către bugetul public național.

Persoane responsabile
Victoria Belous, tel. 022 82-33-80, e-mail: victoria.belous@fisc.md

Data limită pentru comentarii: 01.04.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...