37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012″

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012″

29.02.2016526 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O prioritate a activităţii Guvernului Republicii Moldova, o constituie susţinerea continuă de către stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) care, reprezintă o condiţie strict necesară pentru dezvoltarea durabilă a economiei, desfăşurarea cu succes a reformelor economice şi soluţionarea unui număr mare de probleme sociale.

Ţinând cont de importanţa deosebită a sectorului IMM-urilor, care constituie 97,4% din numărul total al întreprinderilor ce activează în economia naţională, asigură ocuparea a 56,2% din angajații economiei naţionale şi contribuie la formarea PIB-ului cu 32,2%, este evidentă necesitatea susţinerii acestuia prin crearea cadrului normativ şi condițiilor economice stabile, propice dezvoltării activităţii de întreprinzător.

În scopul interpretării clare a politicii de stat în domeniul susținerii sectorului IMM şi, în consecinţă, pentru stimularea dezvoltării dinamice a economiei naţionale - fapt ce contribuie esenţial la stabilitatea social-politică a ţării, a fost aprobată Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 (H.G. nr. 685 din 13.09.2012). Strategia urmează să încorporeze trei planuri de acţiuni, aprobate în ordin cronologic, menite să stabilească activităţile, responsabilităţile, termenele şi resursele necesare pentru realizarea acesteia.

La moment, în plină desfășurare se află realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei, pentru anii 2015-2017, elaborat în scopul asigurării unei continuități în procesul de realizare a Strategiei.

La recomandarea experților Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), în vederea armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii la recomandările europene și, alinierii în acest context la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii („Small Business Act" for Europe), Planul de acțiuni propus spre examinare a fost suplinit cu o direcție prioritară nouă "Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova".

Introducerea unei noi priorităţi în Planul de acţiuni a fost dictată şi de necesitatea acordării unei atenţii sporite implicării femeilor în antreprenoriat, dat fiind numărul impunător al femeilor migrante, care și-ar dori să muncească sau să-și dezvolte propria afacere în Moldova.

Descrierea problematicii compartimentului dat și evaluarea impactului acestuia, urma a fi inclusă ca parte componentă a Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, la etapa introducerii unei priorități strategice privind dezvoltarea economiei verzi pentru IMM-uri, elaborarea căreia, la acel moment, a fost inițiată de asemenea, la recomandarea și cu suportul OECD.

Este cert că IMM-urile sunt deosebit de vulnerabile la creșterea prețurilor pentru energie și materii prime, fapt care condiționează creșterea eficienței și capacității lor de a se adapta la aceste provocări, pentru a le transforma în oportunități. Totodată, cererea pentru produsele și serviciile ecologice, dezvoltarea noilor piețe "verzi" deschid căi pentru noi oportunități de afaceri.

În context, trecerea IMM-urilor la o activitate "verde", inclusiv proiectarea produselor și serviciilor verzi, implementarea tehnologiilor verzi inovative și promovarea bunurilor ecologice, va contribui la creșterea competitivității întreprinderilor autohtone nu doar pe piața internă, ci și pe piețele externe.

Prin urmare, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor, armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii la recomandările europene și alinierii, în acest context, la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii („Small Business Act" for Europe), Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în anii 2015-2017, necesită a fi suplinit cu o direcție prioritară nouă "Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici şi mijlocii".

Realizarea obiectivelor specifice prevăzute de această direcție prioritară, va permite atragerea atenției IMM-urilor asupra activității ecologice și de a le implica direct în dezvoltarea economiei verzi - în producerea bunurilor ecologice, în aplicarea tehnologiilor moderne pentru utilizarea rațională și eficientă a resurselor, în prelucrarea deșeurilor de producție și, în ansamblu, consolidarea culturii antreprenoriale verzi.

În vederea realizării acţiunilor planificate pentru implementarea noii direcții prioritare a Strategiei, fiecare autoritate responsabilă de executarea acestora, a prevăzut, în măsura posibilităților, în bugetele sale anuale, resurse financiare necesare pentru finanţarea tuturor acțiunilor planificate.

În situaţie de caz, fiind imperativă realizarea unor acţiuni ce nu au acoperire financiară, urmează a fi iniţiată identificarea surselor de finanţare suplimentară, inclusiv prin apelarea la suportul partenerilor externi.

Implementarea cu succes a prevederilor Strategiei va contribui la crearea oportunităţilor de dezvoltare şi adaptare a tehnologiilor avansate, ocuparea nişelor de piaţă, profitabile pentru întreprinderile mici şi mijlocii, încurajarea investiţiilor, având ca sursă economiile populaţiei, atragerea unei importante părţi a forţei de muncă disponibilizate şi, în consecinţă, contribuţia activă la procesul de restabilire a echilibrului macroeconomic.

Reieșind din cele relatate, se propune spre avizare proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012, promovarea căruia va îmbunătăți cadrul de politici pentru susținerea IMM-urilor.

Persoane responsabile
Diana Russu Tel: 022 250 645 Email: diana.russu@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 11.03.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...