37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011”

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011”

27.01.2016382 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun și la articolele din tutun a fost  republicată la 17.07.2015 sub denumirea de Legea privind controlul tutunului. De menționat, că articolul cu privire la restricțiile de comercializare a produselor din tutun a primit o nouă redacție. Ca rezultat, pe lîngă rețeaua comerțului ambulant, restricție care era prevăzută și în redacția precedentă a Legii citate (art. 25, alin.(1), litera b)), actual vînzarea produselor  din  tutun este  interzisă și în unitățile comerciale  cu o suprafață mai mică de 20 m2 și care sunt amplasate la o distanță de cel puțin  200 m de la instituțiile de învățămînt și instituțiile medico-sanitare (art. 25, alin. (6)).

Consecutiv, conform Nomenclatorului unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, unitățile de comerț ambulant sunt:

  • staționare provizorii (pavilion, gheretă);
  • mobile (automagazin, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări).

În temeiul aceleași Hotărîri a Guvernului gheretele dispun de o suprafață comercială standard de 12 m2. Prin urmare, se creează incertitudine între prevederile alin. (1) și (6) din art. 25 al Legii privind controlul tutunului: norma din alin. (1), litera b) interzice vînzarea produselor din tutun prin toate gheretele, iar norma din alin. (6) - restricționează comerțul cu produsele vizate doar în gheretele amplasate la o distanță mai mică de 200 metri de la instituțiile de învățămînt și medico-sanitare.

Întru elucidarea situației și eliminării interpretărilor duble, s-a impus revizuirea noțiunii de „comerț ambulant" prin prisma  legislației și practicii  statelor  UE.  Conform Ordonanței Guvernului României nr. 99 din 29.08.2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, prin „comerț ambulant" se înțelege „activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate". De asemenea, însăși sensul cuvîntului „ambulant" în temeiul dicționarului explicativ al limbii române este acela „care se deplasează dintr-un loc în altul, care nu are un loc fix". Astfel, gheretele staționare nu pot fi atribuite unităților de comerț ambulant, or acestea din urmă au adresă exactă înregistrată la structurile teritoriale ale Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, utilizează mașini de casă și control înregistrate pe aceste adrese, sunt conectate la sursă de energie electrică și telefon. 

În această ordine de idei, proiectul vizat vine întru ajustarea noțiunii de „comerț ambulant" la legislația statelor UE, care include în unitățile comerțului ambulant rulotele mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau vehicule special amenajate. Ca rezultat, restricțiile de comercializare a produselor din tutun se vor răsfrînge asupra  gheretelor amplasate în preajma instituțiilor de învățămînt și medico-sanitare (la o distanță mai mică de 200 metri de la aceste instituții).

Un alt motiv care a contribuit la elaborarea proiectului dat este acela, că restricțiile de comercializare a produselor din tutun prin toate gheretele și chioșcurile din țară vor avea impact negativ asupra bugetului de stat și bugetelor locale, formate din impozite pe venit, contribuții din salariu și respectiv, taxe locale. Ca rezultat al restricțiilor respective, o bună parte din gherete s-ar putea închide. În acest context, avînd în vedere investițiile efectuate pentru desfășurarea activității comerciale, crearea unui număr mare de locuri de muncă, agenții economici din domeniul vizat evident că exprimă nemulțumiri privind restricțiile comercializării produselor din tutun. În opinia agenților economici, perioada de 2 luni (legea a fost publicată la 17.07.2015, a intrat în vigoare la 17.09.2015) privind conformarea acestora la prevederile legale este insuficientă, în special norma ce ține de amplasarea unităților comerciale în preajma instituțiilor de învățămînt și de sănătate.

Faţă de cele menţionate mai sus a fost elaborat proiectul respectiv, care se propune spre avizare instituțiilor de resort.

Persoane responsabile
Rodica Vozian Tel. 022/250-613 Email: rodica.vozian@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 21.02.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...