37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului ce ține de modul de aplicare a facilităţilor fiscale

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului ce ține de modul de aplicare a facilităţilor fiscale

03.05.2017339 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului ce ține de modul de aplicare a facilităţilor fiscale.

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014.

Prezentul proiect de hotărîre este elaborat în vederea racordării pct.4 și pct.5 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, la  art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, care au fost modificate prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.

Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016, începînd cu 1 ianuarie 2017 sunt stabilite condiții de restricționare a înstrăinării sau transmiterii în folosinţă sub orice formă prevăzută de legislaţie atît integral, cît şi părţi componente ale activelor materiale pe termen lung, cu excepția transmiterii în locațiune a bunurilor imobile, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) şi scutite de TVA şi taxă vamală.

Persoane responsabile:
Alesea Boghiu, telefon: 022 26 27 69,
e-mail: alesea.boghiu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 05.05.2017
Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...