37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM

07.03.2017371 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, inclusiv nota informativă la proiectul vizat.

În scopul eliminării deficienților și neclarităților în reglementarea modului de delegare şi de compensare a cheltuielilor ce ţin de majorarea preţurilor la produsele alimentare şi a tarifelor la serviciile prestate de hoteluri pe teritoriul țării, Ministerul Finanțelor propune spre completare și modificare prevederile Hotărîrii Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012.

Aspectul politic. Prevederile proiectului are drept scop onorarea angajamentelor entităților la delegarea salariatului, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent sau pentru îndeplinirea unor misiuni provizorii, ce constituie un obiectiv important în procesul de reglementare a modului de delegare în hotarele Republicii Moldova şi in străinătate a salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

Aspectul normativ. Prevederile proiectului Hotărîrii în cauză sunt compatibile cu normele juridice şi adoptarea acestuia nu necesită adoptarea actelor normative noi.

Aspectul organizatoric. Aprobarea și aplicarea prevederilor proiectului Hotărârii date nu presupune luarea anumitor măsuri organizatorice noi, cum ar fi înfiinţarea unor structuri sau instituții noi, abilitarea unor persoane sau instituţii cu împuterniciri suplimentare, etc.

Modificările ce se operează în Anexa 1 și 2 au drept scop înlăturarea deficiențelor în reglementare precum și a neclarităților de interpretare a prevederilor actului normativ. În procesul de coordonare a deplasărilor peste hotarele țării a fost inclusă și funcția de Secretar de Stat, care nu era prevăzută odată cu instituirea acestor funcții. Plafoanele pentru diurnă și cazare pentru teritoriul țării au fost ajustate conform indicelui de creștere a prețurilor pentru serviciile respective conform datelor Biroului Național de Statistică. În lista altor țări și orașe a fot inclusă o poziție nouă: Africa de Nord; astfel fiind reflectate toate regiunile continentului respectiv.  

Persoane responsabile
Bălănel Alexandru, tel:022 26 28 25, e-mail: alexandru.balanel@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.03.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...