37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012

05.12.20161.384 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici reglementează condițiile concrete de salarizare a funcționarilor publici.

Subpunctul 2) al punctului 8 din hotărîre stabilește că funcționarul public beneficiază de premiu anual, egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv. Norma respectivă este în vigoare începînd cu anul 2016.

În cadrul implementării normei juridice au apărut multiple adresări din partea autorităților publice cu solicitarea de a concretiza care plăți salariale se includ în cele 10% a salariului anual total.

În scopul aplicării corecte a prevederilor articolului 10 din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și subpunctului 2) al punctului 8 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, propunem proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.331 din 28.05.2012.

Astfel, în proiect propunem completarea subpunctului 2) al punctului 8 din hotărîre cu noi alineate în care concretizăm că, în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele cînd funcționarul public a lucrat efectiv se include și timpul cînd funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu ordinar și concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești).

Respectiv, în salariul anual total se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul pentru care se acordă premiul anual (de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie), după cum urmează:
- salariul de funcție;
- sporul pentru gradul de calificare;
- sporul pentru performanța colectivă;
- indemnizația pentru concediul anual;
- suplimentul pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții publice temporar vacante;
- plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate potrivit atribuțiilor din fișa postului;
- salariul mediu integral sau parțial menținut, în cazurile enumerate în precedentul alineat;
- premiul anual plătit în anul precedent.

De asemenea, în proiect se propune completarea punctului 11, prin care concretizăm modalitatea de stabilire a treptei de salarizare pentru funcționarii publici de conducere sau de execuție promovați în funcție publică de conducere de nivel superior.

Persoane responsabile
Revenco Viorica 022-269313 viorica.revenco@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 23.12.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...