37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

17.02.2016462 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare inițiază, începând cu data de 16.02.2016, supune consultării publice proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Scopul proiectului constă în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la informare. Mențiunile indicate pe etichete trebuie să asigure informații corespunzătoare privind produsele alimentare destinate consumului uman.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de Lege menționat, reiese din realizarea angajamentelor Republicii Moldova în urma semnării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, ce urmează a fi implementate în perioada anilor 2014-2016.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  • crearea unui cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare și garantarea dreptului acestora la informare;
  • asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare;
  • responsabilizarea agenţilor economici cu activitate în domeniul businessului alimentar privind siguranţa produselor alimentare, inclusiv conform practicilor stabilite în Uniunea Europeană;
  • garantarea siguranţei produselor alimentare furnizate către consumatorii finali;
  • verificarea corespunderii produselor alimentare la cerințele de etichetare.

Beneficiarii proiectului de lege sunt mediul de afaceri şi societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului de Lege supus consultării publice vor fi interzicerea utilizării informațiilor care ar induce consumatorul în eroare, în special în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, efectele sau proprietățile produselor alimentare sau atribuirea de virtuți medicinale produselor alimentare.

Impactul estimat al proiectului constă în faptul că va fi creat unui cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, se va realiza corespunderea produselor alimentare autohtone și importate regulilor de etichetare, echivalente celor comunitare și se vor responsabiliza operatorii din businessul alimentar privind prezentarea informației despre produsele alimentare plasate pe piață.

Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, prevederile corespondente ale legislației comunitare prevăzute în Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

Necesitatea elaborării și adoptării prezentului proiect de Lege reiese din realizarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 38 din 1 februarie 2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016.

Recomandările pe marginea proiectului de lege, pot fi expediate până la data de 29.02.2016, în adresa drei Meleșco Sofia, la adresa electronică: sofia.melesco@maia.gov.md, la numărul de telefon 022 210 238, sau în adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,162.

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...