37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489 -XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489 -XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale

16.05.20141.146 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489 -XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Începînd cu anul 2012, prestaţiile de asigurări sociale (pensii, alocaţii, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii pentru creşterea copilului etc.) se stabilesc reieşind din datele existente în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. Această acţiune a fost efectuată cu scopul de a facilita procedura de calculare a prestaţiilor, scutirea beneficiarilor de prezentarea documentelor suplimentare.

Astfel, pentru ca Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale să conţină o informaţie actualizată necesară la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, se propune că începînd cu 01 ianuarie 2015 să fie implementată prezentarea lunară a Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare Declaraţia F-4BASS) şi a Declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor (în continuare REV-5). În acest context au fost efectuate o serie de acţiuni productive în scopul elaborării mecanismului de prezentare lunară a Declaraţiilor F-4BASS şi REV-5 şi în acest sens este necesar de a crea baza legală care ar reglementa procesul dat.

Deoarece art. 5 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 prevede că declaraţiile nominalizate se prezintă trimestrial, se propune modificarea acestui articol prin care se indică că declaraţiile F-4BASS şi REV-5 se vor prezenta conform termenelor stabilite în Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.

De asemenea, s-a exclus modul de prezentare (în formă electronică şi pe suport de hîrtie) a acestor declaraţii din considerentul că acest lucru va fi reglementat prin Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală reieşind din noile cerinţe impuse de Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală nr.264-XV din 15.07.2004.

Totodată, modificarea propusă va eficientiza şi conlucrarea cu organele fiscale, cărora CNAS le va furniza mai operativ informaţia necesară pentru a urmări mai activ restanţierii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Persoane responsabile
Banica Nadejda, tel: (022) 26-93-37
nadejda.banica@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 29.05.2014

Proiectul Hotaririi Guvernului si nota informativă

Comentarii

  1. Petru spune:

    Bravo, nu am reusit sa revenim de la noutatea cu prezentarea darilor de seama pe 25, ne mai dau inca una sa prezentam lunar si fondul social. brrrrrr

  2. mmax spune:

    limpede se vede ca cauta sa extinda afacerea cu semnaturile mobile si adaugator motivele invocate.

  3. constantin spune:

    interesant in UE tot asa sau noi vrem ceva sa aratam, daca da eu sunt pentru.De la inceput e mai greu.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...