37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea bugetului autorității administrative „Agenția Națională Transport Auto” pentru anul 2018

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea bugetului autorității administrative „Agenția Națională Transport Auto” pentru anul 2018

27.12.2017496 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii Guvernului "Cu privire la aprobarea bugetului Autorității Administrative Agenția Națională Transport Auto pe anul 2018" a fost elaborat în conformitate cu prevederile alin (2), art.8 al Codului transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014, al pct.9 al Hotărârii Guvernului nr.539 din 23.04.2008 cu modificările și completările ulterioare şi a altor acte normative ce reglementează aspectele bugetare, în vederea asigurării independenţei financiare a Agenției și desfășurarea unei activităţi conforme.

La baza proiectului bugetului anual al Autorității Administrative Agenția Națională Transport Auto stau Programul de activitate al Guvernului 2016 - 2018, Strategia de transport și logistică pe anii 2013 - 2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 28.10.2013 și Planul de acțiuni al Agenției, activitățile planificate fiind direcționate spre atingerea obiectivelor propuse.

Principalele surse de venituri ale Agenției se formează de la eliberarea actelor permisive, potrivit prevederilor legale, pentru care se încasează plăţi în conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Principalele compartimente de cheltuieli sunt cele strict necesare pentru desfăşurarea activităţii Agenției (remunerarea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, cheltuieli de deplasare, consumuri şi cheltuieli materiale, cheltuieli aferente serviciilor, consumuri şi cheltuieli operaţionale, investiţii).

Persoane responsabile:
Elena Cacicovschii, șef Direcția Transport, e-mail: elena.cacicovschii@mec.gov.md; tel.(022)250 545;
Petru Bugu, consultant principal Direcția Transport, e-mail: petru.bugu@mec.gov.md, tel.(022)250 609.

Data limită pentru comentarii: 11.01.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...