37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului

27.02.2017710 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului"

Proiectul Hotărârii Guvernului nominalizat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a modificărilor și completărilor operate la Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privirea la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477, ert.947), sarcină stabilită în art. XVIII alin.(2) din Legea nominalizată.

Astfel, art.76 din Codul fiscal a fost modificat, iar alin.(5) al acestuia pune în sarcina Ministerului Finanțelor aprobarea darea de seamă fiscală aferentă activității desfășurate de către nerezidenți în republica Moldova și documentul cu privire la activitatea exercitată.

Totodată, în urma modificărilor operate prin Legea menționată, art.793 alin.(5) din Codul fiscal prevede ca Forma certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova și lista documentelor în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

Concomitent, a fost modificat și art.83 din Codul fiscal, astfel prin alin. (4) al acestuia se pune în sarcina Ministerului Finanțelor aprobarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Formularele tipizate specificate în Hotărârile Guvernului care se impun spre abrogare, se propun de a rămâne valabile pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2016.

Prin urmare, se impune abrogarea actelor normative, ce aprobă Declarația cu privire la impozitul pe venit, Formularul-tip aferent activității și veniturilor nerezidenților și a modului de completare a acestuia și Formele tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, în conformitate cu modificările și completările operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016.

Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016, a fost modificat mecanismul de aprobare a formularelor Declarației privind achitarea accizelor și modul de completare a acesteia, Registrului de evidență a mărfurilor supuse accizelor ce s expediază (se transportă) din încăperea de acciz, Cererea de solicitare a certificatului de acciz, acestea fiind anterior aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009. Începând cu 01.01.2017, potrivit modificărilor operate în art.126 și 127 din Codul fiscal, formularele în cauză se aprobă de Ministerul Finanțelor, respectiv, se impune abrogarea Hotărârea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009.

Persoane responsabile:
Irina Trocin, tel: (022)82-33-70, irina.trocin@fisc.md

Data limită pentru comentarii: 16.03.2017

 

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...