37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației de paternitate

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației de paternitate

20.06.2016589 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Scopul elaborării prezentului proiect de act normativ constă în instituirea unui mecanism complex privind acordarea, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate în vederea implementării prevederilor articolului 1241 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Obiectivele specifice urmărite prin adoptarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate reprezintă:

  • Garantarea dreptului la indemnizaţie de paternitate tatălui, pentru îngrijirea copilului nou-născut;
  • Asigurarea cadrului normativ în vederea stabilirii, calculării şi achitării în termen a indemnizaţiei de paternitate.

Prin modificările operate recent în Codul Muncii prin Legea nr. 71 din 14.04.2016 (publicată în Monitorul Oficial Nr. 140-149 art Nr: 291 la 27 mai 2016) a fost instituit concediul paternal. Conform prevederilor legale, concediul paternal de 14 zile calendaristice se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului şi pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală, achitată din bugetul asigurării sociale de stat.

Reieşind din faptul că actualul cadru normativ nu prevede mecanismul de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate, aprobarea prezentului Regulament va asigura realizarea dreptului la indemnizaţie de paternitate.

Proiectul Regulamentului a fost structurat în cinci capitole, ce includ 36 de puncte şi două anexe, după cum urmează:

I. Dispoziţii generale - capitolul dat defineşte conceptul indemnizaţiei de paternitate şi orientează reglementarea propriu-zisă.

II. Modul de stabilire a indemnizaţiilor de paternitate - în prezentul capitol se prevede expres modalitatea de stabilire, condiţiile şi actele necesare, termenele de depunere ale acestora.

III. Modul de calcul a indemnizaţiei de paternitate - în cadrul acestui capitol identificăm modalitatea de calcul a indemnizaţiei de paternitate.

IV. Plata indemnizaţiei de paternitate - normele capitolului dat stabilesc mecanismul de plată a indemnizaţiei de paternitate, precum şi reglementează cazurile de neîncasare a acesteia din diferite motive.

V. Dispoziţii finale şi tranzitorii - capitolul menţionat prevede modalitatea de intrare în vigoare şi de punere în aplicare a noilor reglementări, precum şi obligaţia autorităţilor responsabile de a executa actul normativ.

În vederea acordării indemnizaţiei de paternitate pentru anul 2016 (din 27 mai 2016) este necesar alocarea a 30229,3 mii lei, pentru anul 2017 - 51821,5 mii lei, pentru anul 2018 - 56061,5 mii lei.

Persoane responsabile
Carolina RUSU - (+373 22) 269 319

Data limită pentru comentarii: 17.07.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...