37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de comercializare ale produselor social importante

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de comercializare ale produselor social importante

18.03.20161.777 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul respectiv vine întru executarea prevederilor art. 4 şi art. 20 al Legii nr. 231 din 23.09. 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare, prin care se împuterniceşte Guvernul de a reglementa preţurile la produsele social importante (în continuare PSI) conform unei liste a acestora, precum şi se identifică instrumentele de reglementare - rentabilitatea la fabricare şi / sau adaosul comercial la vînzarea PSI. Concomitent, proiectul dat se înscrie în obiectivele Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 la capitolul protecției sociale a populației, precum și în normele constituționale, care prevăd că economia Republicii Moldova este o economie de orientare socială.

De menționat, că la moment sunt în vigoare două Hotărîri ale Guvernului, şi anume nr. 335 din 24.05.1994 şi nr. 547 din 04.08.1995, care limitează rentabilitatea la fabricarea produselor de panificaţie şi a produselor lactate, precum şi plafonează mărimea adaosului comercial la vînzarea produselor social importante (anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 04.08.1995). Întru revizuirea hotărîrilor menționate și a examinării procesului de aplicare a acestora în practică, precum și înaintarea propunerilor de actualizare a mecanismului de formare a prețurilor la PSI, prin ordinul Ministerului Economiei nr. 164 din 06.11.2015 a fost creat un grup de lucru interdepartamental. Ca rezultat al generalizării propunerilor înaintate din partea membrilor grupului vizat, inclusiv organele de control, s-a constatat existența opiniilor diferite cu referință la menținerea și/sau anularea instrumentelor de reglementare a prețurilor la PSI. Astfel, unele instituții optează pentru plafonarea adaosului comercial la vînzarea produselor social importante, fiind cea mai eficientă pîrghie de moment pentru stabilitatea  prețurilor, alții propun anularea instrumentelor de reglementare a prețurilor cu acordarea ajutorului social păturilor defavorizate ale populației.

În această ordine de idei, menționăm, că urmare analizei indicatorilor socio-economici de dezvoltare a țării, s-a convenit ca conceptul de tranziție  de la instrumentele de reglementare a prețurilor pentru PSI la consolidarea mecanismelor de acordare a ajutorului social să includă două etape de aplicare: excluderea normativului de rentabilitate la fabricarea PSI cu menținerea plafonării adaosului comercial la vînzarea acestora (proiectul respectiv) și ulterior - anularea reglementării adaosului comercial cu stabilirea unui mecanism viabil de acordare a ajutorului social unor categorii de consumatori pentru procurarea produselor alimentare de cerere curentă.

Referitor la proiectul propriu-zis.

Anexa nr. 1 la proiectul dat prevede Regulamentul de formare a preţurilor la vînzarea PSI. Adaosul comercial îşi menţine plafonul de 10 % (pîine şi colaci) şi 20 %, cu excepţia comercializării produselor supuse procesului de prelucrare (sortare, calibrare, ambalare, etc.), pentru care adaosul comercial, atît pentru produsele din import, cît şi pentru cele autohtone nu depăşeşte 40 % cumulativ pe tot lanţul valoric de distribuţie a produselor. În ceea ce priveşte rentabilitatea, urmare discuţiei şi consultării suplimentare cu specialiştii în materie de contabilitate, reieşind din dificultăţile aplicării normei de reglementare a rentabilităţii în practică şi luînd în consideraţie adresările producătorilor autohtoni, precum şi a mediului de afaceri prin intermediul Camerei de Comerţ Americane, s-a convenit asupra excluderii normei respective din proiect.

Concomitent, proiectul precizează statutul de producător pentru comerciantul cu ridicata sub înţelesul Hotărîrii date, şi anume a modului de formare a preţurilor la PSI. În legătură cu faptul, că în rezultatul prelucrării produselor (ex. crupele), nu se modifică caracteristicile iniţiale ale produselor, angrosiştii nu pot fi consideraţi producători. Aceştia se manifestă în rolul de producător doar în cazul depistării pe piaţă a produselor nesigure prin prisma prevederilor Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

În partea ce ține de lista PSI, la solicitarea instituţiilor statului abilitate cu drept de control, aceasta a fost îngustată din motivul imposibilităţii verificării în practică a corectitudinii aplicării adaosului comercial la vînzarea unor produse.Astfel, a fost exclusă din lista respectivă carnea şi produsele din carne. Concomitent, la propunerea Ministerului Sănătăţii au fost excluse din listă conservele pentru copii fiind considerate alimente  nesănătoase. Totodată, au fost excluse produsele nealimentare, aşa ca caietele şi cimentul din considerentele că conjunctura pieţei interne denotă stabilitatea preţurilor la produsele menţionate şi existenţa unei concurenţe sănătoase pe segmentul dat (prezenţa pe piaţă a mai multor operatori).  Suplimentar, lista respectivă a fost perfectată în vederea identificării caracteristicilor de consum a unor PSI, care se exceptează de la reglementarea vizată (zahărul de specialitate, laptele ultrapasteurizat, făina din grîu durum, orezul sălbatic). E de notat, că lista în cauză include doar produsele alimentare.

De menționat, că s-a considerat inoportun de a menține în proiectul respectiv anexa nr. 2 din actuala Hotărîre a Guvernului nr. 547 din 04.08.1995 din considerentele, că politicile de reglementare a preţurilor pentru aşa produse ca medicamente, carburanţi  sau tarifele pentru prestarea serviciilor medicale, de transport public, etc. ţin de domeniul de reglementare al altor acte guvernamentale.

Faţă de cele menţionate mai sus a fost elaborat proiectul respectiv care se propune spre avizare instituţiilor de resort.

Persoane responsabile
Rodica Vozian, tel. 250-613, rodica.vozian@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 17.04.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...