37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004

25.02.201613.482 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului:
a) a fost elaborat la inițiativa Asociației Patronale "Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor";
b) are la bază practica aplicării prevederilor Codului muncii (referitoare la răspunderea materială a salariatului) și ale Hotărîrii Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 „Despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină". 

Proiectul are drept scop:
a)
perfecționarea şi concretizarea conţinutului normativ al Hotărîrii Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004;
b)
lichidarea golului existent actualmente în legislația muncii în vigoare, care nu permite încheierea cu șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor, a contractelor scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină, ceea ce are ca efect abuzuri din partea acestei categorii de salariați, pe de o parte, și imposibilitatea de a recupera integral prejudiciul material cauzat angajatorului, pe de altă parte. 

Proiectul prevede completarea alineatului (4) din compartimentul I al anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 cu o nouă categorie de salariați cu care angajatorul va fi în drept să încheie contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină și anume - șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor.

Adoptarea proiectului respectiv va avea ca efect:
a)
soluționarea solicitării Asociației Patronale "Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor" și, prin urmare, susținerea mediului de afaceri;
b)
lichidarea golului existent în legislația muncii în vigoare;
c)
responsabilizarea categoriei sus-menționate de salariați în ceea ce privește asigurarea integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise și lichidarea abuzurilor din partea lor. 

Persoane responsabile
Sergiu Morari tel: (022) 26-93-71 sergiu.morari@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 15.03.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...