37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (plățile pentru poluare)

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (plățile pentru poluare)

19.10.2016414 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea asigurării implementării prevederilor Articolul 195 din Acordul de Asociere RM-UE - Taxe și redevențe - prin care se stabilește că „(1) începând cu data de 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a Acordului de Asociere (1 ianuarie 2017), părțile interzic aplicarea unor taxe administrative cu un efect echivalent cu cel al taxelor vamale la import sau la export și a altor redevențe". Sub incidența acestui articol cad plățile pentru poluare colectate de Serviciul Vamal la importul unor mărfuri care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului în conformitate cu Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Odată cu adoptarea Legii nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează politica bugetar fiscală pentru anul 2016, au fost aprobate unele modificări și în Legea nr. 1540/1998 (Art. VIII), privind excluderea responsabilității de încasare de către Serviciul Vamal a plăților pentru poluare, precum și impunerea unor plăți pentru poluare similare agenților economici care produc și pun în liberă circulație pe piața Republicii Moldova mărfurile incluse în Anexa nr. 8 la Legea nr. 1540/1998, fiind eliminat elementul discriminator între importatorii și producătorii autohtoni ai acelorași mărfurilor din anexa respectivă. Modificările aprobate nu conțin însă prevederile generale despre cum va funcționa în continuare acest mecanism de încasare și control al încasării plăților pentru poluarea mediului pe teritoriul țării și care va fi instituția responsabilă în acest sens.

Ținând cont de lacunele respective în legislația din domeniul plăților pentru poluare, Ministerul Mediului a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în special a Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător și a Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Acest proiect are drept scop punerea în aplicare a unui nou mecanism de colectare și administrare a plăților pentru poluare, care va funcționa în felul următor.

Persoanele fizice și persoanele juridice, care pun în liberă circulație pe piața internă mărfuri incluse în Anexa nr. 8 la Legea nr. 1540 privind plata pentru poluarea mediului, indiferent de originea acestora (fie au fost importate, fie au fost produse în țară) se vor obliga să se înregistreze la autoritatea centrală de mediu ca plătitori de plăți pentru poluare și să declare, pe propria răspundere, instituțiilor de mediu (agențiilor și inspecțiilor ecologice teritoriale) mărfurile și calculele plății rezultate ca urmare a aplicării cuantumului prevăzut în această anexă. Declararea se va face prin intermediul unui formular tipizat - Declarație ecologică - în termenii și modul stabilit în proiectul de lege, agentul economic fiind obligat să achite plata în termen de 10 zile după validarea de către instituțiile de mediu a Declarației ecologice, care se transferă la contul Fondului Ecologic Național.

Un accent deosebit se pune în proiectul de lege asupra controlului declarării complete și virării integrale și în termenii stabiliți a plăților pentru poluare, care urmează a fi realizat de autoritatea centrală de mediu prin intermediul unui Sistem Informațional „Plăți pentru poluare", care necesită a fi creat și pus în funcțiune odată cu inițierea implementării noului mecanism. În acest sistem urmează a fi introduse datele privind lista poluatorilor, declarațiile ecologice ale acestora, plățile pentru poluare calculate și achitate și alte date relevante. La sistem vor fi interconectate modulele sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal și Inspectoratului Fiscal privind importul și producerea mărfurilor conexe Anexei nr. 8 din Legea nr. 1540/1998. Autoritatea centrală de mediu urmează să contrapună datele din declarațiile ecologice introduse în sistem cu informațiile puse la dispoziție de Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal și cu plățile efectuate și să identifice dacă plățile au fost declarate și achitate integral și la timp.

Un alt aspect important inclus în proiect vizează recuperarea plăților pentru poluare în cazul nedeclarării, neachitării sau diminuării cuantumului acestora prin aplicarea de către autoritatea centrală de mediu a procedurilor de executarea silită, a ordinelor incaso, a sancțiunilor și penalităților corespunzătoare.

Persoane responsabile
Raisa LEON

Data limită pentru comentarii: 10.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...